Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі матеріали, які подані для публікації у «Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки» проходять процедуру рецензування штатними науковими редакторами і незалежними рецензентами у кілька етапів:
  • матеріали перевіряються на відповідність тематиці Збірника та вимогам до оформлення
  • стаття проходить перевірку на наявність плагіату
  • після формальної перевірки матеріалів, вони передаються на розгляд рецензенту. Діє система подвійного сліпого рецензування: рецензент отримує матеріали без вказання жодних даних автора, а автору не розкривається ім’я рецензента
  • за підсумками рецензії рецензент може дати рекомендацію публікувати статтю, відправити на доопрацювання (з повторною рецензією або без неї), відмовити у публікації через значні недоліки матеріалів (з правом повторної подачі або без неї)
  • після підтвердження, що стаття прийнята до друку, автору повідомляються реквізити для оплати.

Увага!!! Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийняття статті до друку.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.