Редакційна політика

Галузь та проблематика

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися.

Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.

Метою „Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі матеріали, які подані для публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”  проходять процедуру рецензування у кілька етапів:

 • матеріали перевіряються на відповідність тематиці журналу та вимогам до оформлення
 • стаття проходить перевірку на наявність плагіату в системі Unicheck
 • після формальної перевірки матеріалів, вони передаються на розгляд рецензенту. У нашому журналі діє система подвійного сліпого рецензування: рецензент отримує матеріали без вказання жодних даних автора, а автору не розкривається ім’я рецензента
 • за підсумками рецензії рецензент може дати рекомендацію публікувати статтю, відправити на доопрацювання (з повторною рецензією або без неї), відмовити у публікації через значні недоліки матеріалів (з правом повторної подачі або без неї)
 • після підтвердження, що стаття прийнята до друку, автору повідомляються реквізити для оплати  

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Рецензенти

 1. Ахромкін Євген Михайлович, д.е.н., професор, Житомирський державний технологічний університет
 2. Бойченко Еліна Борисівна, д.е.н., доцент,  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
 3. Захарова Оксана Володимирівна, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
 4. Захарченко Володимир Іванович, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
 5. Коляденко Світлана Василівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет
 6. Кудріна Ольга Юріївна, д.е.н., доцент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
 7. Манн Руслан Володимирович, д.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет
 8. Петкова Леся Омелянівна, д.е.н., професор,  Черкаський державний технологічний університет
 9. Солоха Дмитро Володимирович, д.е.н., доцент, Донецький державний університет управління
 10. Фінагіна Олеся Валентинівна, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
 11. Чепурда Лариса Михайлівна, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
 12. Чиж Віра Іванівна, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
 13. Шевчук Андрій Васильович, д.е.н., старший науковий співробітник, Черкаський державний технологічний університет