DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110665

Раціональність колекціонування професійної освіти

Олег Адольфович Кратт

Анотація


Розповсюдження кількох професійних освіт є соціально-економічним явищем, яке демонструє співпрацю сфери професійної освіти та ринку праці. Теоретичним підґрунтям пояснення явища є вибір особою майбутньої професії. Поведінку абітурієнтів характеризує теорія раціональності. Раціональність вибору особою професійної освіти визначається затребуваністю роботодавцем спеціальності і освітнього рівня, задекларованих у дипломі. Наявність кількох професійних освіт передбачає їх конфігурацію. Критерієм раціональної поведінки особи щодо вибору освіти обрано витрачений на освіту час відносно професійних функцій. Основу раціонального вибору особою професійної освіти становлять: теорія ігор, соціальної зумовленість, біологічний відбір.

Наявність у працівників кількох професійних освіт віднесено до побічних явищ у сфері соціально-трудових відносин. Незатребуваність професійних знань, умінь і навичок породжує у особи девальвацію освітніх цінностей. У особи може виникнути зневага та розчарування у національній системи знань як низкорезультативному засобу освоєння професії. Люди нехтують спеціальністю за  дипломом про освіту не тому, що розчарувалися у професії, а тому, що не змогли знайти роботу за фахом або їх не влаштовує розмір оплати праці. Мало осіб, хто поступав і вчився у коледжі або в університеті, свідомо знаючи, що не працюватиме за фахом. У більшості випадків освоєння нової професії є вимушеним заходом. Підіймати рівень раціональності вибору особою освіти слід за допомогою інформованості молоді щодо професійно-кваліфікаційній структури ринку праці.


Ключові слова


вища освіта; професійна освіта; раціональність; раціональний вибір; комбінація освіт; спеціальність; кваліфікація; професія; ринок праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Nickerson R. S. Aspects of rationality: ref lections on what it means to be rational and whether we are / R.S. Nickerson. – New York: Psychology Press Taylor & Francis Group, 2008. – 503 p.

Domper K. K. Fuzzy rationality: Critical and methodological unity Classical, limited and other rationalities / K.K. Domper. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. – 283 р.

Murphy M. Bureaucracy and its limits: accountability and rationality in higher education / M. Murphy // British Journal of Sociology of Education. – 2009. – Vol. 30. – № 6. – 683-695 Р.

Stenmark M. Rationality in science, religion, and everyday life : a critical evaluation of four models of rationality / M. Stenmark. – Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1995. – 383 р.

Putnam H. Rationality in Decision Theory and in Ethics / H. Putnamсам // Rationality in question. On Eastern and Western Views of Rationality ; [Eds H. Biderman, Ben-Ami Scharfstein]. – Leiden : E. J. Brill, 1989. – Р. 19-28.

Berger J. Functionalism vs. Rational Choice?: Some Questions concerning the Rationality of Choosing One or the Other / J. Berger, C. Offe. // Theory and Society. – 1982. – Vol. 11, № 4. – Р. 521-526.

Richards M.A. Rationality and choice of higher education / M.A. Richards // The Vocational Aspect of Education. – 1973. – Vol. XXV, № 60. – Р. 9-16.

Pochtovyuk A.B. Vyshcha osvita: metodolohichni osnovy ratsional'nosti upravlinnya : [monohr.] / A.B. Pochtovyuk. – Komsomol's'k : SVD Oleksiyen'-ko V.V., 2014. – 444s.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro osvitn'o-kvalifikatsiyni rivni (stupenevu osvitu) : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20.01.1998 r. # 65 // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 1998. – # 3. – st. 108.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Олег Адольфович Кратт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420