Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України

Автор(и)

  • Тетяна Вікторівна Гончарук Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110668

Ключові слова:

інфраструктура, розвиток інфраструктури, інфраструктурне забезпечення, інвестиції в інфраструктуру, економічне зростання

Анотація

В статті досліджено формування економічної категорії «інфраструктура», визначено її основні функції та роль в соціально-економічному розвитку суспільства; розглянуто сучасний рівень інфраструктурного забезпечення України, запропоновано напрями щодо його удосконалення. Виявлено сильні сторони розвитку інфраструктурного забезпечення регіонів України. Запропоновані перспективні напрями розвитку інфраструктури  такі, як участь держави у фінансуванні капітальних видатків спільно з приватним сектором, що підтверджується досвідом розвинутих країн, де в найважливіших сферах суспільної діяльності значно поширене поєднання державного і приватного фінансування.

 

Посилання

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 1600с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 960с.

Rosenstein-Rodan P. Notes of the Theory of the «Big Push» // Economic Development for Latin America. – London. – New York, 1961. – p.58-72.

Самуэльсон П. Экономика. Т.2 – М.: НПО «Алгон», 1992. – 415с.

Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова // Економіка України. – 1998. – №4. – с.35-44.

Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Л.М.Алексеєнко, В.М.Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672с.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т./ Пер. с англ. 11-го изд. Т.1. – М.: Республика, 1992. – 399с.

Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер.з англ. Ю.Немец (ред.). – К.: Основи, 1998. – 542с.

Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Корецький М.Х., Дацій О.І. Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури і виробничих фондів. України: монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 375с.

Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід // Фінанси України. – 2008. – №7. – с.3-16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті