Підтримка розвитку ринку електроенергії України: бізнес-акселерація та регіональні інноваційні проекти

Автор(и)

  • Даніїл Вікторович Гулак Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110676

Ключові слова:

бізнес-акселератор, інвестиції, енергетика, регіональна енергетика, інновації, енергетичні проекти, альтернативна енергетика

Анотація

Укладення угоди з Європейським Союзом визначає пріоритетні зміни в енергетичній політиці України, а також підкреслює алгоритми та механізми системних зрушень з урахуванням європейських вимог. Тому український ринок електроенергії в сучасних умовах зазнає кардинальних змін, спричинених його реформуванням для європейської інтеграції. Дотримання взятих зобов`язань та поетапне виконання вимог неминуче призведе до об`єднання українського ринку електроенергії з європейським та отримання двосторонніх вигод від інтеграційного процесу. Однак за таких умов важливо надати електроенергетичній галузі додаткових поштовхів та стимулів. Для цього рекомендовано застосування інноваційних технологій бізнес-акселерації, для ефективного впровадження проектів виробництва електроенергії з відновлювальних джерел. Такі заходи дозволять вивести енергетичну галузь країни з тривалої кризи та пришвидшити трансформаційні зміни в бік європейського зразка.

 

Посилання

Волосюк Ю. В. Аналіз алгоритмів кластеризації для задач нтелектуального аналізу даних / Ю. В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 47. – с. 112-119.

Закон України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг // Відомості Верховної Ради України від 16.12.2016. – 2016. – № 51. – стор. 5. – ст. 833.

Указ Президента України Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України // Офіційний вісник Президента України офіційне видання від 18.04.2011. – 2011. – № 9. – стор. 10. – стаття 535.

Офіційний сайт державної інспекції енергетичного нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://den.energy.gov.ua

Консультативна програма IFC в Європі та Центральній Азії «Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу» – Посібник для інвесторів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/documents/green-tariff.pdf

Renewable energy in Ukraine Deloitte [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investin.if.ua/doc/pub/Ovewview_Renewable-energy-in-Ukraine_230_230_WWW.pdf

Гайдаєнко І. Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей, 2014. – вип. 34. – с. 146 – 151.

Калейніков Г.Є. Альтернативна енергетика – рішення питання енергозабезпечення / Г.Є. Калейніков // Енергетика та електрифікація. – 2008. – No 1. – с. 48–50.

Касич А.О. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід / А.О. Касич, Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. – 2013. – Вип. 23. – с. 43–47.

Креховецький О.М. Альтернативна енергетика та енергозаощадливість – основні проблеми сьогодення / О.М. Креховецький, А.В. Сибірний, А.Б. Тарнавський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.4 – с. 97–101.

Фінагіна О., Шишолін А., Гулак Д. Бізнес-інкубування в системі прогресивного розвитку енергетичного ринку України: регіональні та галузеві аспекти / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. –Вип. 42, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 102 с. – (Серія «Економічні науки»).

Повідомлення Європейської Комісії. «Європа 2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/31493

World Energy Perspectives Renewables Integration 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/09/Variable-Renewables-Integration-in-Electricity-Systems-2016-How-to-get-it-right-_-Full-Report-1.pdf

Офіційний сайт Frankfurt School FS-UNEP Collaborating Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fs-unep-centre.org/

Renewables 2016 Global Status Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report.pdf

Roadmap for a Renewable Energy Future [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_2016_edition_report.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті