DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.43.2016.110694

Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів

Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа

Анотація


Стаття присвячена дослідженню трансформаційно-модернізаційного розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів. Визначено, з наданням параметричних характеристик, стан інвестиційно-інноваційної діяльності в комплексі у динаміці останніх років, проаналізовано модернізаційний маневр функціонування ПК в системі просторових координат, проведено аналітичний аналіз модернізаційних процесів в комплексі, визначено і охарактеризовано особливості і специфіку його складових з окресленням пріоритетів і перспектив. Сформована трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку ПК з обгрунтуванням принципів і методів її побудови, визначенням передумов і факторів формування, окреслені її атрибути і базові положення, а також перспективні напрями і результативність її реалізації.


Ключові слова


модернізація; трансформація; продовольчий комплекс; парадигма; інноваційно-інвестиційний розвиток; перспективи; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний бюлетень за 2015 рік / Державна служба статистики України. – К., 2016. – С. 101.

Україна в цифрах 2015 : стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2016. – С. 237.

Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семино-

женко. – К. : Знання України. 2002. – 336 с.

Регіонально-просторові системи України : методологія і сучасна практика формування. – К. : РВПС України

НАН України ; Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 423 с.

Регіони України : проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. – К. : Знання України, 2005. –

с.

Актуальні аспекти механізму модернізації : зб. наук. праць. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2003. – 145 с.

Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – 315 с.

Коломицева О. В. Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і практика / О. В. Коломицева. –

Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 372 с.

Бутко М. П. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі /

М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Ульяненко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 268 с.
p-ISSN 2306-4420