DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110697

Практика адміністрування тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном

Петро Васильович Гудзь

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні основи адміністрування ринку електроенергії. На основі суб’єктно-об’єктного аналізу розглянуто систему регулювання ринків електроенергії провідних економік світу США, Великобританії, Німеччини, Фінляндії. За результатами узагальнення зарубіжної практики адміністрування енергоринків виділено основні методи тарифоутворення в електроенергетиці. З урахуванням зарубіжного досвіду функціонування енергоринку визначено напрями вдосконалення адміністрування інтересів учасників ринку.

 


Ключові слова


адміністрування; електроенергія; ринок; регіон; регулювання; тарифи; тарифоутворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевцов А. Муніципальна енергетика: шляхи підвищення ефективності/ А. Шевцов, М. Земляний, В. Вербинський // Регіональний філіал НІСД у м. Дніпропетровську. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Oktober/5.htm.

Хуберт Ф. Перекрестное субсидирование тарифов в электроэнергетической промышленности России не так плохо, как его репутация / Ф. Хуберт // М.: Экономический журнал ВШЭ. – 2002. – №3. – С. 343-353.

Антонюк Ю.В. Аналіз цінової і тарифної політики в електроенергетиці / Ю.В. Антонюк // Проблеми загальної енергетики. – 2006. – №13. – С.38-43.

Волкова Т.О. Реформування регіональної тарифної політики на електроенергію як засіб ефективної реалізації енергетичного потенціалу регіону /Т.О. Волкова // Економіка і регіон: Науковий вісник ПНТУ ім. Ю.Кондратюка. – 2010. – №25. – С.211-214.

Ґудзь П.В. Вдосконалення тарифів на енергоносії як фактор розвитку Запорізького регіону / Т.О. Волкова, П.В. Ґудзь // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2009. – №1(28) – С.320-321.

Ґудзь П.В. Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області) / Т.О. Коваленко, П.В. Ґудзь // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С.101-108.

UK Electricity Industry 2017-2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.reportlinker.com/report-summary/Electric-Power/20943/UK-Electricity-Industry.html.

Promoting value for money https://www.ofgem.gov.uk/about-us/how-we-work/promoting-value-money.

Energy plans: What is a ‘standard variable’ rate tariff and how does it compare? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/understand-your-gas-and-electricity-bills/energy-plans-what-standard-variable-rate-tariff-and-how-does-it-compare

Auf¬ga¬ben der Bundesnetzagentur. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/UeberdieAgentur/Aufgaben/aufgaben-node.html

Information Package for companies intending to conduct business activities in the form of generating electric power. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ure.gov.pl/en/information-for-invest/licences/186,Electricity.html

Framework Guidelines and Network Codes https://www.ure.gov.pl/en/about-us/whos-who-at-ero

An Energy Overview of the Republic of Finland Energy Policy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/finland/EnergyOverviewofFinland.shtml

The U.S. Energy Information Administration (EIA) . Organization Chart. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eia.gov/about/organization_chart.php.

Самойленко І. О. Регіональний ринок електроенергії як фактор розвитку енергетичної галузі / І. О. Самойленко // Экономика Крыма. - 2013. - № 1. - С. 397-402.

Тарифи на електроенергію// http://index.minfin.com.ua/tarif/electric.

Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.

Національний інститут стратегічних досліджень. Стан та проблеми запровадження електроенергетичного ринку України. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1866.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Петро Васильович Гудзь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420