DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.47.2017.119891

БЕЗВІДХОДНЕ ТА МАЛОВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО В АПК: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ

Андрій Вадимович Андрейченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню категорій «безвідходне» та «маловідходне» виробництво на прикладі АПК. Обґрунтовується, що основою безвідходних виробництв є найбільш повне й раціональне використання сировинних ресурсів задля забезпечення максимально можливої циклічності матеріальних потоків. Маловідходні виробництва, виступаючи проміжним етапом до безвідходних виробництв, забезпечують перетворення частини сировини у невикористані відходи, що направляються на тривале зберігання або захоронення; при цьому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівня, допустимого санітарно-гігієнічними нормами.

Автор доходить висновку, що безвідходне виробництво забезпечує найбільш раціональне й високопродуктивне використання ресурсів і водночас найбільш широке застосування відходів, що утворюються. Стратегія безвідходного виробництва виходить з того, що невикористані відходи одночасно є не повністю використаними ресурсами і джерелом забруднення довкілля. Безвідходна технологія є принципом функціонування сільського господарства та АПК, за якого раціонально використовуються всі компоненти сировини та енергії в замкнутому циклі та не порушується екологічна рівновага.

Ключові слова


безвідходне виробництво; маловідходне виробництво; ресурсозбереження; сільське господарство; агропромисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Larina, T. F. (2015), Mechanisms of management of technical and technological updating of agrarian enterprises: theory, methodology, practice (PhD Thesis), Kharkiv, Ukraine.

Zaytsev, V. A. (2012), Industrial ecology: a manual, BINOM. Laboratoriya znaniy, Moscow, Russia.

Proceedings of the First All-Union Conference on the Placement of the Productive Forces of the USSR (1933) T. II. Estestvennyye resursy. Moskva – Leningrad.

Serious reduction of hazardous waste: for pollution prevention and industrial efficiency (1986) U.S. Congress, Office of Technology Assessment. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 256 р.

Declaration on low-waste and waste-free technology and waste utilization (1980), Khimiya i zhizn. vol. 4, pp. 25–28.

Belov, P. S., Golubeva, I. A., Nizova, S. A. (1991), Ecology of the production of chemical products from hydrocarbons in oil and gas: a textbook for universities, Khimiya, Moscow, Russia.

Lebedeva, M. I. Ankudimova, I. A. (2002), Ecology: ucheb. Posobiye, Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta, Tambov, Russia.

Kafarov, V. V. (1982), Principles of the creation of waste-free chemical production, Khimiya, Moscow, Russia.

Doroguntsov, S. І., Kotsenko, K. F., Khvesik, M. A. ta іn. (2005) Ecology: textbook, KNEU, Kyiv, available at: http://buklib.net/books/21910/

Sitnik, K. M. (2001), Fundamentals of Ecology: Textbook. Vyshcha shkola, Kyiv, available at: https://studfiles.net/preview/5194022/

Timofeyev, V. S., Serafimov, L. A. (2003), Principles of technology of basic organic and petrochemical synthesis: study, manual for high schools. 2 ed., pererab, Vysshaya shkola, Moskva.

Zerkalov, D. V. (2012), Environmental safety and environmental protection, Osnova, Kyiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Андрій Вадимович Андрейченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420