DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.47.2017.119891

БЕЗВІДХОДНЕ ТА МАЛОВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО В АПК: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ

Андрій Вадимович Андрейченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню категорій «безвідходне» та «маловідходне» виробництво на прикладі АПК. Обґрунтовується, що основою безвідходних виробництв є найбільш повне й раціональне використання сировинних ресурсів задля забезпечення максимально можливої циклічності матеріальних потоків. Маловідходні виробництва, виступаючи проміжним етапом до безвідходних виробництв, забезпечують перетворення частини сировини у невикористані відходи, що направляються на тривале зберігання або захоронення; при цьому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівня, допустимого санітарно-гігієнічними нормами.

Автор доходить висновку, що безвідходне виробництво забезпечує найбільш раціональне й високопродуктивне використання ресурсів і водночас найбільш широке застосування відходів, що утворюються. Стратегія безвідходного виробництва виходить з того, що невикористані відходи одночасно є не повністю використаними ресурсами і джерелом забруднення довкілля. Безвідходна технологія є принципом функціонування сільського господарства та АПК, за якого раціонально використовуються всі компоненти сировини та енергії в замкнутому циклі та не порушується екологічна рівновага.

Ключові слова


безвідходне виробництво; маловідходне виробництво; ресурсозбереження; сільське господарство; агропромисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Larina, T. F. (2015), Mechanisms of management of technical and technological updating of agrarian enterprises: theory, methodology, practice (PhD Thesis), Kharkiv, Ukraine.

Zaytsev, V. A. (2012), Industrial ecology: a manual, BINOM. Laboratoriya znaniy, Moscow, Russia.

Proceedings of the First All-Union Conference on the Placement of the Productive Forces of the USSR (1933) T. II. Estestvennyye resursy. Moskva – Leningrad.

Serious reduction of hazardous waste: for pollution prevention and industrial efficiency (1986) U.S. Congress, Office of Technology Assessment. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 256 р.

Declaration on low-waste and waste-free technology and waste utilization (1980), Khimiya i zhizn. vol. 4, pp. 25–28.

Belov, P. S., Golubeva, I. A., Nizova, S. A. (1991), Ecology of the production of chemical products from hydrocarbons in oil and gas: a textbook for universities, Khimiya, Moscow, Russia.

Lebedeva, M. I. Ankudimova, I. A. (2002), Ecology: ucheb. Posobiye, Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta, Tambov, Russia.

Kafarov, V. V. (1982), Principles of the creation of waste-free chemical production, Khimiya, Moscow, Russia.

Doroguntsov, S. І., Kotsenko, K. F., Khvesik, M. A. ta іn. (2005) Ecology: textbook, KNEU, Kyiv, available at: http://buklib.net/books/21910/

Sitnik, K. M. (2001), Fundamentals of Ecology: Textbook. Vyshcha shkola, Kyiv, available at: https://studfiles.net/preview/5194022/

Timofeyev, V. S., Serafimov, L. A. (2003), Principles of technology of basic organic and petrochemical synthesis: study, manual for high schools. 2 ed., pererab, Vysshaya shkola, Moskva.

Zerkalov, D. V. (2012), Environmental safety and environmental protection, Osnova, Kyiv.
p-ISSN 2306-4420