DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120006

МАРКЕТИНГ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Василь Франчук, Ольга Стасюк

Анотація


Охарактеризовано спортивно-оздоровчі послуги як окремий вид послуг на ринку, описано їх загальні та визначено специфічні характеристики. До загальних характеристик належать: неосяжність, невіддільність від джерела, непостійність якості, незбереженість. До специфічних – індивідуалізація, мінливість, конфіденційність. Для визначення специфічних характеритиск спортивно-оздоровчих послуг були виокремлені особливості ринку цих послуг

Ключові слова


спортивно-оздоровчі послуги; ринок; маркетинг; характеристики послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Гріфін Р. Основи менеджменту : підручник / Гріфін Р., Яцура В. В. ; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Л. : БаК, 2001. – 624 с.

Карпов В. А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку : навч. посіб. / Карпов В. А., Кучерко В. Р. – К. : Знання ; КОО, 2001. – 215 с.

Котлер Ф. Основи маркетинга : пер. с англ. / Котлер Ф. –Новосибирск : Наука, 1992. – 733 с.

Крамаренко В. Т. Маркетинг / Крамаренко Т. В. – К. : ЦУЛ, 2003. – 257 с.

Кращі підприємства України. – К. : Українська Асоціація якості, Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ», 2003. – 104 с.

Липчук В. В. Маркетинг: теорія, методика, практика : навч. посіб. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк. — К. : Українські технології, 2001. — 260 с.

Основы маркетинга : пер с англ. / Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. – 2-е европ. изд.– Москва [и др.] : Вильямс, 2000. – 943 с.

Пащук О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : навч. посіб. / Пащук О. В. – К. : Професіонал, 2005. – 560 с.

Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2005. – 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Василь Франчук, Ольга Стасюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420