DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120019

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Світлана Миколаївна Халатур

Анотація


У статті висвітлено ефективність використання системного підходу щодо розробки стратегії економічного розвитку сільського господарства України, що розглядається в розрізі матеріальних, фінансових, соціально-трудових та інших відносин, які детермінуються ринковими умовами та відображають ступінь забезпеченості умов формування і реалізації стратегії економічного розвитку сільського господарства з урахуванням його якісних параметрів, кількісного виміру, вираженого через систему об’єктивних показників, та співставленості у часі. В статті представлено і проаналізовано сучасний стан сільського господарства України, фактори та особливості привабливості даної галузі до залучення іноземних інвестицій в процесі становлення і розвитку країни, як незалежної держави. Автором розглядаються особливості управління чинниками стійкого економічного розвитку на основі моніторингу. Автор досліджує завдання, етапи та способи контролю за економічним розвитком галузі.

Ключові слова


сільське господарство; сталий економічний розвиток; стратегія; фактори; моніторинг ресурсів; ресурсний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державного комітету України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.ukrproject.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.ukrstat/gov/ua – Назва з титул. екрана

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

Федун І.Л. Ефективність інвестицій в інновації агропромислового виробництва: методологічний вимір / І. Л. Федун // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Том 14. – № 3. – С. 217–224.

Щекович О.С. Стратегія економічного розвитку в контексті державного регулювання аграрної сфери / О.С. Щекович // Агроінком. – 2012. – №7-9. – С. 36-40

Briggeman, B.C. and M.M. Akers. 2010. “The Credit Advantage of Farm and Rural Small Business Ownership.” Agricultural Finance Review. (70)3:353-364

Ciaian, P., J. Falkowski, and D. Kancs. 2012. “Access to Credit, Factor Allocation, and Farm Productivity: Evidence from the CEE Transition Economies.” Agricultural Finance Review. (72)1:22-47.

World Bank World Development Indicators [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Світлана Миколаївна Халатур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420