DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.42.2016.120044

ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ростислав Володимирович Котковський

Анотація


У статті систематизовано основні принципи, на яких базується концепція бюджетування реалізації продукції: системність, оптимальність, економічність, ситуативність, безпосередня участь, безперервність. Обґрунтовано доцільність і нагальна потреба впровадження системи бюджетування на гірничо-збагачувальних підприємствах України з урахуванням специфіки їх діяльності. Систематизовані переваги та виявлено результативність впровадження системи бюджетування в управлінні виробничою діяльністю гірничо-збагачувальних підприємств України.


Ключові слова


бюджетування; принципи бюджетування; результативність бюджетування; методика бюджетування; бізнес-прогноз; реалізація продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Волковa, О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях / О. Н. Волкова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 272 с.

Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 464 с.

Шим Дж. К, Джойл Г. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов. – Пер. с англ. / Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел; под общ. ред. В. А. Плотникова. – М.: Вершина, 2007. – 368 c.

Гуцал, О. П. Генезис бюджетування витрат на персонал [Текст] / О. П. Гуцал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6, т. 1. – С. 75-78.

Джерелейко, С. О. Етапи формування та впровадження бюджетування в діяльності промислових підприємств / С. О. Джерелейко // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №5(31). – С. 222-227.

Колосок, В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 30-39.

Корецький, М. Х. Управлінський облік: [навч. посібник] / М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Кузмін, О. Є. Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: [навч. посібник] / О. Є. Кузмін, О. Г. Мельник. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2010. – 320 с.

Куцик, В. І. Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства / В. І. Куцик // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 309-312.

ООО «Метинвест-Холдинг»: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metinvestholding.com/ua.

Ткаченко, А. М. Бюджетування – ефективний спосіб попередження впливу кризових явищ / А. М. Ткаченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – № 3. – С. 5-15.

Тур, О. В. Розробка і впровадження бюджетування в діяльність підприємств харчової промисловості / О. В. Тур // Інтелект XXI. – 2015. – № 5. – С. 60-69.

Федулова, Л. І. Сучасні концепції менеджменту: [навч. посібник] / За. ред. Л. І. Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ростислав Володимирович Котковський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420