DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.43.2016.120070

Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни

Світлана Іванівна Рассадникова

Анотація


У статті визначено концептуальні засади підвищення ефективності управління енергетичною безпекою регіонів. На основі систематизації існуючих в науковій літературі концепцій і поглядів запропоновано методологію управління енергобезпекою регіонів. Досліджено чинники зовнішнього і внутрішнього середовища. Негативні наслідки нестабільного енергозабезпечення. Управління енергетичною безпекою підприємства. Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження оптимальної стратегії управління регіональної енергобезпекою в умовах зростання диференціації регіонів за рівнем їх енергетичної безпеки і чинників (загроз) розвитку, ідентифікований об'єкт управлінського впливу, принципи та індикатори його ефективності та методи управління, що передбачають інтеграцію інтенсивного, інноваційного і перспективного напрямів використання та розвитку енергетичного потенціалу. Досліджено фактори стійкого розвитку паливно-енергетичного комплексу країни. Дана організаційно-економічна система заходів для стійкого розвитку ПЕК, яка включає розвиток сировинної бази енергоносіїв.


Ключові слова


енергетична безпека; енергозбереження; енергоефективність; ресурси і фактори виробництва; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Надтонка, Т. Б. Енергетична безпека підприємства як інструмент забезпечення його сталого соціально-економічного розвитку [Текст] / Т. Б. Надтонка, О. В. Амельницька // Економіка і організація управління. – 2010. – № 2 (8). – С. 15–23.

Микитенко В. На чому базується енергетична безпека держави / В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41-46.

Лукін О.Ю. Вуглеводний потенціал надр України та основні напрямки його освоєння // Буріння. – 2009. – № 4. – С. 24-32.

Самборський, В. О. Оцінка енергетичної безпеки підприємства як складова його стратегії енергетичної безпеки [Текст] / В. О. Самборський // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 34 (1077). – С. 163–168.

Інформаційний бюлетень НКРЕ №8: за станом 27 серпня 2013 р. [Текст]. – НКРЕ. –К.: КВІЦ, 2013. – 308 с.

Накашидзе, Л. В. Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации, с использованием энергии аль- тернативных источников [Текст] / Л. В. Накашидзе, В. А. Габринец // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Сб. научн. трудов. – 2013. – Вып. 68. – С. 112–116.

Микитенко, В. В. На чому базується енергетична безпека держави [Текст] / В. В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41–47.

Свірчевська, Ю. А. Сутність енергетичної безпеки країни та чинники, що на неї впливають [Текст] / Ю. А. Свірчевська // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т. 10, Вып. 2. – С. 222–228.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Світлана Іванівна Рассадникова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420