DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120087

ФАКТОРИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Олена Віталіївна Коломицева, Світлана Василівна Коляденко

Анотація


У дослідженні визначено тенденції інформаційного ринку України та її регіонів, тенденції, що відбуваються в розвитку національного ІТ-ринку; проаналізовано національну систему показників, яка враховує національні особливості та пріоритетні завдання розвитку інформаційного суспільст- ва в країні і рівень проникнення ІТ у життєдіяльність суспільства по регіонах України. Визначено дію факторів, що класифіковані за ступенем впливу на попит та пропозицію як стимулюючі й стри- муючі, обґрунтовано створення необхідних умов, що дозволяють трансформувати стримуючі фак- тори в стимулюючі для розвитку інформаційної інфраструктури.

Ключові слова


інформатизація регіону; регіональна інформаційна інфраструктура; інформаційно-комунікаційні технології; стимулюючі та стримуючі фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleman J. The future of communications in Next Generation Networks. The unsustainability of access competition / J. Aleman, P. Rappoport. – Document: FoV/02, January 2007. – P. 8.

Analytical perspectives. Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2011. – Washington, 2010. – 461 p.

Bornman E. The mobile phone in Africa: has it become a highway to the information society or not? [Electronic resource] / E. Bornman // Contemporary educational technology. – 2012. – 3 (4). – P. 278-292. – Mode of access: www.cedtech.net/articles/34/343.pdf

Чайковская М. П. Актуальные аспекты ИТ-рынка Украины / М. П. Чайковская // Экономические инновации. 2007. – Вып. 27. – С. 316–325.

Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підруч. / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 с.

Офіційний веб-портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. – Режим доступу : http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=6&language=uk

Oliner S. Explaining a productive decade. Finance and economics discussion series divisions of research & statistics and monetary affairs / S. Oliner, D. Sichel and K. Stiroh // Federal Reserve Board (Washington, D. C.). – 2008. – № 1. – Р. 17.

Полынская Г. А. Информационные системы маркетинга : учебник и практикум для академ. бакалавриата [Электронный ресурс] / Г. Полынская. – М. : Юрайт, 2014. – 370 с. – Режим доступa :

http://stud.com.ua/49864/marketing/vpliv_informatsiyno_komunikatsiynih_tehnologiy_ekonomiku

Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dknii.gov.ua/sites/default/files/stan_informatyzacii_20132.pdf

Три сценарії розвитку української IТ-галузі або як державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших секторів економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/try-scenariyi-rozvytku-ukrayinskoyi-it-galuzi


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева, Світлана Василівна Коляденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420