DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120098

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСНОЇ СКЛАДОВОЇ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Олександр Володимирович Черевко, Наталя Володимірівна Зачосова, Юлія Миколаївна Радзіховська

Анотація


У статті обґрунтовується необхідність виокремлення інтерфейсної складової у системі економічної безпеки вищого навчального закладу (ВНЗ). Пропонується виокремлювати внутрішню і зовнішню системи економічної безпеки ВНЗ. До зовнішньої економічної безпеки віднесено такі підсис- теми, як екологічна, ринкова, територіальна, законодавчо-політична, соціальна безпека. Серед внутрішніх складових системи економічної безпеки виокремлюються підсистеми першого та другого рівнів. До складу підсистеми першого рівня – фінансової безпеки – пропонується віднести бюджетну (для державних ВНЗ), податкову підсистеми другого рівня та підсистему фінансових потоків. До складу майнової підсистеми включено складові власного майна ВНЗ, майна працівників, майна студентів, майна відвідувачів, спонсорів тощо. Кадрова підсистема безпеки поділяється на інтелектуальну складову, складові безпеки персоналу та безпеки від дій персоналу. Інформаційна підсистема першого рівня має у своєму складі інтерфейсну складову та складову безпеки інформаційних ресурсів. Окрім названих, до підсистем першого рівня віднесено юридичну, репутаційну, технологічну та фізичну (силову) підсистеми. Визначено недоліки традиційного підходу до визначення інтерфейсної складової економічної безпеки. Запропоновано авторські підходи до тлумачення поняття інтерфейсної безпеки ВНЗ

Ключові слова


вищий навчальний заклад; економічна безпека; система економічної безпеки; інтерфейсна безпека; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Financial instability and economic security after the Great Recession / Charles J. Whalen (ed). – Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2011. – 211 р.

Nelson K. Security assessment guidelines for financial institutions [Electronic resource] / K. Nelson. – The mode of acsess : https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/auditing/security-assessment-guidelines-financialinstitutions-993

Карпова К. В. Функціональні складові економічної безпеки вищого навчального закладу: критерії та індикатори / К. В. Карпова // Європейські перспективи. – 2013. – № 11. – С. 109–113.

Коврегін В. В. Інноваційні механізми забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу / В. В. Коврегін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 58–60.

Тюлєнєв Г. Д. Принципові основи посилення економічної безпеки вищого навчального закладу / Г. Д. Тюлєнєв // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 2. – С. 65–72.

Стеців І. С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування / І. С. Стеців // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб. наук. праць]. – 2010. – № 691. – С. 218–222.

Гірняк В. В. Фінансово-економічна безпека вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції вищої освіти України / В. В. Гірняк, Н. І. Козьмук, О. В. Лук’янська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 1038–1042.

Зачосова Н. В. Організація протидії ризикам інтерфейсній безпеці в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Зачосова, І. В. Горячківська, В. М. Недзельський // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 14. – С. 30–33.

Мацеха Д. С. Функціональні складові економічної безпеки та показники їхньої оцінки для підприємств легкої промисловості / Д. С. Мацеха // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 128–133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Черевко, Наталя Володимірівна Зачосова, Юлія Миколаївна Радзіховська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420