DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120106

МЕТОДОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРСАЙТ У КЛАСТЕРНІЙ ПОЛІТИЦІ

Інна Олександрівна Журба

Анотація


У статті аналізуються методології та технології Форсайт у кластерній політиці. Систематизовано і подано авторське бачення унікальних можливостей Форсайт у розробці й реалізації кластерної політики в двох її ключових форматах – державному та регіональному. Наведено авторське бачення можливих напрямків, практичних, діагностичних і сценарних досліджень для економіки України, а також приклади перспектив використання такого поширеного методу прогнозування, як сценарування

Ключові слова


Форсайт; кластер; технології; сценарні прогнози; прогноз; політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Белоусов А. Р. Эволюция системы воспроизводства российской экономики от кризиса к развитию / А. Р. Белоусов. – М. : МАКС-Пресс, 2006.

Белоусов А. Р. Особенности прогнозирования научно-технологического развития в современных условиях / А. Р. Белоусов, И. Э. Фролов.

Гретченко А. А. Форсайт как инновационный инструмент прогнозирования и реализации научных и технологических приоритетов / А. А. Гретченко // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М. Ф. Решетнева. – 2010. – № 1.

Гохберг Л. Будущее как стратегическая задача / Л. Гохберг // Форсайт. – 2007. – № 1. – С. 4.

Гриценко С. И. Трансграничное сотрудничество и развитие кластеров в реализации региональной инновационной политики / С. И. Гриценко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. тр. ДонНУ. – 2011. – С. 188–193.

Кошовец О. Б. Особенности экспертного знания в России (на примере становления российского форсайта) / О. Б. Кошовец // Вопросы экономики. – 2007. – № 11.

Прямухина Н. В. Особенности формирования методологии форсайт и ее использование в государственном и региональном управлении / Н. В. Прямухина, О. В. Финагина // The Scientific Association of Economists and Lawyers : scientific papers of International scientific and practical congress of lawyers and economists, (Desemb. 5th, 2014). – Zagreb : SAEL "Fundacio", 2014. – P. 18–25.

Третьяк В. Форсайт как технология предвидения / В. Третьяк // Экономические стратегии. – 2009. – № 8. – С. 52–59.

Фельдман Я. А. Теория уровней і модель человека / Я. А. Фельдман. – М. : Доброе слово; Черная белка, 2005. – С. 8.

Форсайт економіки України : середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський ; Міжнар. рада з науки (ICSU); Комітет із систем. аналізу при Президії НАН України; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»; Ін-т приклад.

систем. аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 136 с.

Білан О. В. Форсайт-прогнозування в системі підтримки бізнесу та розвитку національного та регіонального ринку праці / О. В. Білан, О. В. Руденко, О. В. Фінагіна // Теоретико-методологічні та прикладні основи управління людськими ресурсами : [кол. монографія]. – ISMA University, Riga, Latvia, 2016.

Фролов И. Э. Прогноз и реальность. Заметки к методологии прогнозирования сложных распределенных систем, включающих субъекта / И. Э. Фролов, А. В. Чусов // Вестник Московского университета. – 2001. – № 11. – (Серия «Философия»).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інна Олександрівна Журба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420