DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.126883

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Юлія Володимирівна Ткаченко, Яніна Олександрівна Ковальчук

Анотація


В статті сформовано авторський підхід до оцінювання ефективності реалізації реформи децентралізації в регіональному розрізі. Запропоновано здійснювати оцінювання на основі використання двох груп показників: за рівнем фінансового потенціалу територіальних громад у регіонах та глибиною проникнення реформи. Особливістю пропонованого підходу є акцентування уваги на відносних та порівняльних показниках та використання нормування для формування зіставних даних. За результатами використання авторської методики здійснено групування та сформовано картосхему регіонів за ознакою ефективності реформи децентралізації.

Ключові слова: реформа децентралізації; територіальна громада; фінансовий потенціал; регіон.


Ключові слова


реформа децентралізації; територіальна громада; фінансовий потенціал; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну раду реформ. URL: http://www.reforms.in.ua/ua/storinka/pro-nacionalnu-radu-reform

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». URL: http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/157-19

Удод Є. Г. Проектний підхід щодо підсилення спроможності територіальних громад в умовах децентраліза-ції. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/viewFile/145/145

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015: нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. Київ : НВЦ НБУВ, 2010. 232 с.

Серія «Децентралізація та врядування» / швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». URL: http://despro.org.ua/library/ publication/decentralisation-and-governance-books/

Реформи в Україні: експертиза прийнятих державних рішень. URL: http://icps.com.ua/assets

/uploads/images/images/eu/reformi_ukr_b_full.pdf

Мельничук Анатолій, Остапенко Павло. Децентралізація влади: реформа № 1: аналіт. записки. Київ: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я. О., 2016. 35 с.

Моніторинг процесу децентралізації станом на листопад 2017 року. URL: http://decentralization.gov.ua/ monitoring2017_11_ua#main-info

Інформація щодо стану виконання місцевих бюджетів за січень-жовтень 2017 року. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-?category=bjudzhet⊂

category=local-budg

Коломицева О. Вплив інвестиційного процесу на структурні трансформації в економіці. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Полтава : Пол-тНТУ, 2010. № 2 (25). С. 198–201.

Kolomytseva O. Positioning of regions of Ukraine in competitive environment. Proceedings of the 1st International Conference Contemporary Issues in «Theory and Practice of Management» (Czestochowa, Poland, April 21-22, 2016). Czestochowa. 2016. P. 203–210.
p-ISSN 2306-4420