РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ У РЕГУЛЮВАННІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Васильович Шевчук Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127012

Ключові слова:

структурні зміни, структурні диспропорції, національна економіка, ринок праці, попит і пропозиція праці, освітня міграція, регіональні освітні системи

Анотація

У статті розкрито зміст структурних диспропорцій. Структурні диспропорції запропоновано розглядати за внутрішнім (у межах системи) та зовнішнім (міжсистемні взаємодії) векторами. Вказано на високу взаємозалежність систем освіти, економіки та ринку праці. Систематизовано критерії визначення структурних диспропорцій у сфері освіти. Обґрунтовано актуальність децентралізації управління освітою в Україні та розвиток регіональних освітніх систем. Проаналізовано основні показники зайнятості населення як індикатори структурних диспропорцій економіки та освіти в Україні. Досліджено динаміку попиту і пропозиції праці. Здійснено порівняння кількісних значень підготовки фахівців системою вищої освіти в Україні та зростаючої міграції молоді з освітньою метою за кордон. Обґрунтовано потребу першочергового відновлення в Україні системи планування і прогнозування розвитку економіки для визначення реальної потреби у фахівцях і робітничих кадрах. Актуалізовано потребу стимулювання рееміграції осіб, які навчались за кордоном. Запропоновано пріоритетні напрями перспективної модернізації освіти в Україні з стратегічним інноваційним розвитком регіональних освітніх систем.

Ключові слова: структурні зміни, структурні диспропорції, національна економіка, ринок праці, попит і пропозиція праці, освітня міграція, регіональні освітні системи.

Посилання

Klimova, O. I. (2009) Strukturni zminy v ekonomitsi: osnovni poniattia ta vydy [Structural changes in the economy: basic concepts and types]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, No. 24 (1), pp. 60–65.

Kovalevskyi, Yu. A. (2015) Statystychnyi analiz spivvidnoshennia popytu ta propozytsii robochoi syly v Ukraini [Statistical analysis of the supply-demand and labor supply in Ukraine]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk, Kyiv, 22 p.

Mudra, O. V. (2013) Osoblyvosti ekonomichnoho mekhanizmu rehuliuvannia vzaiemodii rynkiv osvitnikh posluh i pratsi [Features of the economic mechanism for regulating the interaction of markets for educational services and labor]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, No. 1 (1), pp. 101–104.

Pominchuk, S. H. (2015) Formuvannia rynku pratsi u konteksti podolannia dysbalansu popytu ta propozytsii robochoi syly [Formation of the labor market in the context of overcoming the imbalance of demand and supply of labor]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», No. 14, part 4, pp. 122–125.

Skirka, N. Ya. (2008) Struktura ekonomiky: sutnist, osnovni zavdannia ta typy [The structure of the economy: the essence, the main tasks and types]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, No. 18.5, pp. 205–216.

Statystychna informatsiia [Statistical information]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Cherniavska, Yu. B. (2007) Ekonomichni vazheli mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rynku pratsi v Ukraini [Economic levers of the mechanism of state regulation of the labor market in Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 7-8, pp. 102–106.

Shapovalov, V. V. (2016) Teoretychne doslidzhennia katehorii rynku pratsi [Theoretical study of categories of the labor market]. Ekonomika i suspilstvo: elektronne naukove fakhove vydannia Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, No. 5, pp. 122–125.

Shevchuk, A. V. (2013) Rehionalni osvitni systemy: teoriia, metodolohiia, praktyka innovatsiinoho rozvytku [Regional educational systems: theory, methodology, practice of innovation development]: monohrafiia, Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 463 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Статті