DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127014

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Костянтин Миколайович Таньков, Ольга Володимирівна Степчук, Андрій Вікторович Грон

Анотація


На підставі ресурсного підходу у роботі представлено методичний підхід до комплексного моделювання регіональних інтегрованих структур. Висунута робоча гіпотеза про те, що системна інтенсифікація регіональної інтегрованої структури, яка ураховує всю сукупність мережевих ефектів, може розглядатися як методологічна основа формування та розвитку практично будь-яких мережевих структур. Подається розширене трактування мережевого ефекту як взаємодії агентів інтегрованої структури з оптимальним рівнем витрат на використання необхідних для цього ресурсів.

Ключові слова: методичний підхід, комплексне моделювання, інтегрована структура, регіон, мережевий ефект, організаційно-економічна надійність.


Ключові слова


методичний підхід, комплексне моделювання, інтегрована структура, регіон, мережевий ефект, організаційно-економічна надійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Asaul A. N. Metodologicheskiye aspekty formirovaniya i razvitiya predprinimatel'skikh setey / A. N. Asaul, Ye. G. Skumatov, G. Ye. Lokteva; pod red. d.e.n., prof. A. N. Asaula. – SPb. : Gumanistika, 2004. – 256 s. (in Russ.)

Zelenskaya O.A. Formulirovaniye novoy paradigmy konkurentosposobnosti: klasterno-setevoy podkhod / O.A. Zelenskaya // Terra Economicus. – 2011. – T. 9. – 1-2. – S. 17 – 20. (in Russ.)

Ziber P. Upravleniye set'yu kak klyuchevaya kompetentsiya predpriyatiya / P. Ziber // Problemy teorii i praktiki upravleniya. – 2008. – 3. – 92 – 96. (in Russ.)

Katayev A. V. Virtual'nyye biznes-organizatsii / A. V. Katayev. – SPb. : Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 2009. – 120 s. (in Russ.)

Kushch S.P. Metodologiya upravleniya mezhfirmennymi vzaimootnosheniyami na promyshlennykh rynkakh / S.P. Kushch : Avtoref. diss. ... dokt. ekon. nauk : 08.00.05. – SPb, 2007. – 46 s. (in Russ.)

Naglovskiy S. N. Logistika proyektirovaniya i menedzhmenta proizvodstvenno-kommercheskikh sistem / S. N. Naglovskiy. – Kaluga : manuskript, 2002. – 336 s. (in Russ.)

Parinov S. I. K teorii setevoy ekonomiki / S. I. Parinov. – Novosibirsk : IEOPP SO RAN, 2002. – 168 s. (in Russ.)

Smolyar L. H. Merezhevi struktury yak suchasna forma orhanizatsiyi ekonomichnoyi diyalʹnosti / L. H. Smolyar, O. A. Kotenko // Efektyvna ekonomika. – 2012. – 12. – 92 – 95. (in Ukr.)

Sorokina I. O. Mezhfirmennyye seti kak mekhanizm razvitiya malogo biznesa / I. O. Sorokina // Ekonomicheskiy zhurnal, 2012. – T 27, 3. – 57 – 62. (in Russ.)

Tanʹkov K. M. Marketynh vzayemovidnosyn v upravlinni lantsyuhamy postavok / K. M. Tanʹkov // Biznes Inform, 2012, 7. – 180 – 183. (in Ukr.)

Tanʹkov K. M. Metodychni pidkhody do formuvannya merezhevoyi obsluhovuyuchoyi systemy / K. M. Tanʹkov, O. B. Kurakin // Biznes Inform, 2015. – 8. – 134 – 138. (in Ukr.)

Tret'yak O. A. Setevyye formy mezhfirmennoy kooperatsii: podkhody k ob"yasneniyu fenomena / O. A. Tret'yak, M. N. Rumyantseva // Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta. – 2003. – 2, 25 – 50. (in Russ.)

Chepurda L. M. Doslidzhennya efektyvnosti funktsionuvannya merezhevykh struktur nevyrobnychoyi sfery obsluhovuvannya (Chastyna I) / L. M. Chepurda // Biznes Inform, 2015. – 1. – 218 – 222. (in Ukr.)

Fikhtner O. A. Metodologicheskiye podkhody k otsenke effektivnosti funktsi-onirovaniya setevykh predprinimatel'skikh struktur / O. A. Fikhtner // Vestnik NGU. – 2011. – 61. – 12 – 16. (in Russ.)

Shvedyuk O. Vyznachennya merezhevoyi struktury yak suchasnoyi formy koordynatsiyi ekonomichnoyi diyalʹnosti / O. Shvedyuk // Aktualʹni problemy ekonomiky. – 2010. – 5 / 107. – 22 – 29. (in Ukr.)

Milles R. / R. Milles, C. C. Snow, J. A. Mathews, H. J. Coleman //Organizing in the knowledge area: anticipating the cellular form. Academy of Management Executive 1997, P. 673 – 692.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Костянтин Миколайович Таньков, Ольга Володимирівна Степчук, Андрій Вікторович Грон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420