DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127350

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ІЗРАЇЛЮ ЯК ПРОВІДНОГО ФАКТОРА ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Роберт Фрідріхович Пустовійт

Анотація


У пропонованій статті досліджено процес трансформації цивільних галузей Ізраїлю в успішний інноваційний сектор на основі ізраїльського оборонно-промислового комплексу. Проаналізовано інституційні чинники впливу науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок в ОПК на формування в Ізраїлі інноваційної економіки та перехід країни до комплексного інноваційного розвитку. Акцентовано увагу на взаємодії створеного інституційного середовища щодо становлення та вирощування високотехнологічних бізнесів і розвиненого оборонно-промислового комплексу, яка випродукувала ефективну конструкцію трансферу військових технологій і трудових ресурсів в цивільні галузі економіки.

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, інноваційна економіка, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, трансфер військових технологій, чинники інноваційного розвитку

Ключові слова


оборонно-промисловий комплекс, інноваційна економіка, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, трансфер військових технологій, чинники інноваційного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Марясьис Д. А. Факторы успешного инновационного развития Израиля. Научно-практический журнал «Финансы и бизнес». 2016. № 1. С. 51–64.

Момот Т. В. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євро-інтеграції. Економіка і регіон. 2015. № 5. С. 27–33.

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія / за ред. д.е.н., доц. К. В. Ковтуненко, д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Вип. 2. Херсон: Грінь Д. С, 2017. 906 с.

Геєц В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України. Харків: Константа, 2006. 272 с.

Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87–100.

Lifshitz Y. Strategic and economic roles of defense industries in Israel. BESA Center Perspectives Paper. 2012. № 164. February.

Dvir D., Tishler A. The changing role of the defense industry in Israel's industrial and technological development. Defense Analysis. 2000. Vol. 16. Nо. 1. Р. 194–216.

Paz A. Transforming Israel’s security establishment. Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 2015. 69 р.

Peled D. Defense R&D and economic growth in Israel: a research agenda. Haifa: Samuel Neaman Institute, 2001. 27 р.

Мировой атлас данных. Израиль. URL: https://knoema.ru/atlas/

Sharp J. U.S. Foreign аid to Israel. Congressional Research Service. 2015. 33 р.

Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назначения / отв. ред.: Л. В. Панкова, С. Ю. Казеннов. Москва: ИМЭМО РАН, 2016. 236 с.

Сенор Д., Сингер С. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива / пер. з англ. М. Лузіної. Київ: Yakaboo Publishing, 2016. 360 с.

Фиговский О. Причины научно-технических успехов Израиля. URL: http://www.rusnor.org/pubs/

reviews/13790.htm

Экспорт израильских вооружений бьет рекорды. URL: http://rusjev.net/2017/03/31/
p-ISSN 2306-4420