ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Світлана Петрівна Шуткевич ВНАУ, факультет економіки та підприємництва, кафедра економічної кібернетики

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128670

Ключові слова:

інноваційний розвиток, класична економіка, цифрова економіка, технологічний уклад, інформаційно-консультаційна служба (ІКС), АПК, плодово-ягідний підкомплекс

Анотація

Теоретичні питання розвитку світової економіки ставилися вченими-економістами ще на початку ХХ століття, їх поглиблене вивчення відбувалося протягом його першої половини, особливо для галузей промисловості, а активне впровадження теорій, розроблених класиками економічної думки, відбувається останні 60-70 років. Такий же шлях пройшла теорія інноваційного розвитку: від запровадження її М. І. Туган-Барановським (активного розвитку Й. Шумпетером, М. Портером та іншими класиками) до впровадження ідей інноваційного розвитку в сьогоднішній науковій думці та практичного його втілення.

У статті автором проведено дослідження становлення, формування та нинішнього стану інноваційного розвитку на прикладі одного з підкомплексів агропромислового комплексу України – плодово-ягідного, який відрізняється специфікою як технологічного циклу, так і економічного розвитку та має в Україні особливо сприятливі природно-кліматичні умови.

Посилання

Tugan-Baranovskyi, M. I. (1997) Periodic industrial crises. Selected works. Moscow.

Klymko H. N. et al. (1997) Fundamentals of economic theory: political and economic aspekt. 2nd ed. Kyiv: Vyshcha shkola; Znannia, 473 p. URL: http://readbookz.com/pbooks/book-41/ua/chapter-2059/

Bazhal, Yu. M. Innovation theory of economic sevelopment: M. Tuhan-Baranovskyi, Y. Shumpeter and the problem of transitional economy of Ukraine. Naukovi zapysky, vol. 18, Ekonomichni nauky, pp. 3–7. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9735/Bazhal_Innovatsiyna_teoriya_ekonomichnoho.pdf

Shumpeter, Y. (1982) The theory of economic development. Moscow, 410 p.

Porter, M. (1998) The strategy of competition. Kyiv: Osnovy, 390 p.

Strelina, O. M. (2013) Innovation development of the economy of Ukraine: problems and prospects. Efektyvna ekonomika, No. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_13

Koliadenko, S. V. (2016) Digital economy: pre-conditions and stages of formation in Ukraine and the world. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, No. 6, pp. 105–112.

Kolomytseva, O. V., Kolomytsev, A. O. (2016) Investment attractiveness as a basis for further economic regional development. Prychornomorski ekonomichni studii: sci. journ. Odesa: Prymorskyi NDI, issue 9, part 2, pp. 132–137.

Kaletnik, H. M. (2013) Scientific-educational production complex as a concept of the mechanism of the transition of agricultural production to an innovative model of development. Ekonomika APK, No. 9, pp. 5–11.

Šakalytė, Evelina (2013) Theoretical aspects of innovation development. Social Transformations in Contemporary Society, No. 1, Mykolas Romeris University, Lithuania, pp. 93–100.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті