РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олена Віталіївна Коломицева Черкаський державний технологічний університет
  • Наталія Віталіївна Андрушкевич Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128676

Ключові слова:

економічна безпека, інвестиційна безпека, фактори інвестиційної безпеки, інвестиційна стратегія, етапи інвестиційної стратегії

Анотація

Глобальні зміни в сучасних економічних реаліях гостро ставлять питання забезпечення еконо- мічної безпеки не тільки на макро- і мезорівні, але й на рівні підприємств різних видів економічної діяльності. Кризові явища на ринку товарів та послуг, зростаюча конкуренція серед підприємств, розширення спектра ризиків та загроз – все це потребує від кожного підприємства створення і за- стосування адаптованої до подібних явищ інвестиційної стратегії забезпечення їх економічної без- пеки. Досягнення відповідного рівня економічної безпеки підприємствами в агресивному економічному середовищі є необхідним не тільки для забезпечення їх економічного зростання, а й як умова подаль- шого існування. У статті досліджено сутнісні характеристики та сформульовано власне визначен- ня поняття «економічна безпека». Досліджено проблеми забезпечення інвестиційної безпеки як ви- значальної функціональної складової економічної безпеки. Проаналізовано фактори, які впливають на рівень інвестиційної безпеки підприємства. Запропоновано підхід щодо виділення основних етапів процесу формування і реалізації інвестиційної стратегії, чітке дотримання яких гарантує забезпе- чення економічної безпеки підприємства.

Посилання

Kyrylenko, V. I. (2003) The role and place of investment in ensuring economic security and economic growth. Produktyvni syly i rehionalna ekonomika: collection of scientific works: in 2 parts. Kyiv: RVPS Ukrayiny, part 1, pp. 61–66.

Kyrylenko, V. I. (2005) Investment policy as a factor for ensuring economic security. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: collection of sci. works of young scientists and graduate students, vol. 14. Kyiv: KNEU, pp. 23–34.

Martynyuk, V. P. (2013) Evaluation of the state of national economy on the basis of integral indicator of economic security of the state. Ekonomika, menedzhment, pidpryiemnytstvo, No. 25 (І), pp. 179–188.

Shvab, L. I. (2007) Economics of an enterprise. Kyiv: Karavela, 584 p.

Benediktov, M. A. (2010) Economic security of industrial enterprise (organizational-methodical aspect). Konsultant direktora, No. 2, pp. 7–13.

Yepifanov, A. O. Plastun, O. L., Dombrovsky, V. S. (2009) Financial security of enterprises and banking institutions: monograph. Sumy: DVNZ "UABS NBU", 295 p.

Shlykov, V. V. (1999) Comprehensive provision of enterprise economic security. St-Petersburg: Alteya, 315 p.

Belousova, I. A. (2010) Management accounting as information component of economic security system of an enterprise: monograph. Kyiv: Dorado-Druk, 432 p.

Ivanilov, O. S. (2009) Enterprise economy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 728 p.

Kharlamova, A. (2013) Investment security as a component of economic security of Ukraine. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Ekonomika, No. 144. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/Articles / 2013/144 / 18.pdf

Fishchenko, O. M. (2012) Formation of investment strategy at industrial enterprises. Naukovyi visnyk DonNTU. Seriia «Ekonomika ta pravo», No. 144. URL: http://masters.donntu.org/2012/iem/slashchina/library/3.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті