DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128731

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Сергій Валерійович Петруха

Анотація


Стаття присвячена аналізу викликів, що постали перед вітчизняним аграрним сектором еко- номіки у зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Розкрито проблеми, пов’язані з реалізацією ключових положень закону України з харчової безпеки в частині імплемента- ції європейських інструментів безпечності, що базуються на підходах і принципах НАССР, з урахуванням продуктової спеціалізації та розмірів потужностей операторів продовольчого ринку, зокрема підприємств харчової промисловості та господарств первинного виробництва. Проаналізовано загрози і ризики виникнення та загострення аграрної кризи, а також гальмування сільського розвитку, зокрема в умовах зволікання зі строками реалізації нормативних вимог. Розроблено конкретні пропозиції, практична реалізація яких дозволить унеможливити вплив окремих чинників, що спонукають до інерціювання аграрної кризи в умовах інтеграції національної економіки до внутрішнього ринку ЄС, та протистояти глобальним кризовим викликам.

Ключові слова


аграрна криза; технічне регулювання; впровадження НАССР; харчова промисловість; первинне виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other. Official Bulletin of Ukraine. 2014. No. 75. 2125 s.

Sabluk P.T., Belarus A. G., Vlasov V. I. Globalization and food. Kyiv: NSC IAE, 2011. 631 p.

Vitkin L. M. Modern system of technical regulation: theory and practice: monograph. Kyiv: University Economics and Law "KROK", 2011. 494 p.

Ibatullin MI, Short-term and long-term challenges in harmonizing national legislation on EU standards in the food industry. Innovative economy. 2014. No. 4. S. 63-67.

Krisanov DF Integration of the agro-food sector of Ukraine into a single normative space of the European Union: monograph. NAS of Ukraine. State Enterprise "Inte-ekon. and predicting. NAS of Ukraine ". Kyiv, 2016. 368 p. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf

The Law of Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Food Products" from July 22, 2014 № 1602-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18

The Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for the Safety and Quality of Food Products" from 23.12.1997 № 771/97-BP. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18

The right to export products to the EU was obtained by the dairy production company. URL: http://www.consumer.gov.ua/News/

Activities of subjects of large, medium, small and microenterprises. 2015. Kyiv, 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. Pp. 182-188.

Law of Ukraine "On state control over observance of the legislation on food products, feed, animal by-products, animal by-products, health and welfare" dated May 18, 2017, No. 2042-VIII.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/page5

ISO / TS 22002-1: 2009 Program of mandatory preliminary measures for the safety of food products. Part 1. Production of food products.

Requirements for the development, implementation and application of on-going procedures based on principles Food Safety Management Systems (HACCP). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws / show / z1704-12

ISO / TS 22002-3: 2011 Program of mandatory preliminary measures for the safety of food products. Part 3. Production of agricultural products.

Activities of economic entities. 2015. Kyiv, 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Kichuk N.V. Economic methods of stimulating entrepreneurial activity in the food industry Of Ukraine. Bulletin of socio-economic research. 2013. Issue 1 (48). URL: dspace.oneu.edu.ua/.../Kichuk%20N.V% 20Economic% 20m


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сергій Валерійович Петруха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420