DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128737

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Вікторія Геннадіївна Маргасова, Євгеній Сергійович Бобришев

Анотація


У статті проведено дослідження наукової діяльності та інноваційної активності підприємств та організацій України, визначення залежності конкурентоспроможності країни на світовому рівні від зазначених показників та аналіз негативних тенденцій. Відзначається, що лідерами за індексом глобальної конкурентоспроможності є лише ті країни, які позиціонують себе як експортери високотехнологічного обладнання та новітніх технологій. Україна поки не здатна змагатися з інноваційно розвиненими країнами. Результати проведеного аналізу інноваційної активності в Укра- їні дозволили визначити декілька особливостей забезпечення інноваційної стійкості національної економіки: найбільша кількість винаходів та інновацій мала місце у переробній промисловості; інноваційна активність українських підприємств знизилась і, як наслідок, знизилися темпи забезпечення інноваційної стійкості; відбувалося впровадження застарілих технологій, що можна вважати псевдоінноваціями. Найбільш гострою за роки незалежності України залишається проблема фінансування науки. Встановлено, що номінальне збільшення кількості наукових організацій не може слугувати показником інтенсифікації науково-технічної діяльності. Значною мірою це є результатом розукрупнення діючих наукових установ у процесі їх корпоратизації та акціонування. Запропоновано розвивати інфраструктуру ринку інновацій, підвищувати мотивацію розробників здійснювати інноваційну діяльність та прагнути до досягнення рівня інноваційних розробок, що відповідає світовому.

Ключові слова


інноваційна активність; стійкість національної економіки; інноваційна діяльність; інноваційно-орієнтована економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. URL: www.ukrstat.gov.ua Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua

Mykytiuk, P. P. (2009) Innovatsiina diialnist: navch. posibnyk. Kyiv: Center of educational literature, s. 112–117.

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist»: vid 01.12.1998 r. № 284-XIV (1999) Ekonomika APK, No. 2, s. 66–68.

Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2011–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv: materialy parlamentskykh slukhan u VRU 17.06.2010. Kyiv: Parliamentary editions. URL: http://kno.rada.gov.ua

Andrushko, A. K. (2013) Research of current state and development of innovative activity Ukrainian companies. Efectyvna Economika, No. 3. URL: http:// www.economy.nauka.com.ua

Kasych, A. O. (2013) Experience of formation of national innovative systems in countries, which are developing, Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 5 (143), pp. 46–49.

State Statistics Service of Ukraine (2005) The scientific and scientific&technical activity. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html

Scherban, V. M., Kozubenko, L. L. (2006) Tovarno-innovatsijna polityka [Commodity-innovative policy]. Kiev. Ukraine, 398 s.

Jastrems'ka, O. M., Dourtmes, P. O. (2016) Innovation of industrial companies: results of evaluation. Biznes Inform, No. 4, pp. 161–168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Вікторія Геннадіївна Маргасова, Євгеній Сергійович Бобришев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420