DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.49.2018.135520

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄС

Дмитро Миколайович Паламарчук, Анна Сергіївна Тимошенко

Анотація


Останнім часом все більшої популярноcті набуває електронна торгівля, оскільки вона є одним із найефективніших механізмів інформування цільової аудиторії та розповсюдження товарів та послуг. Поступово цифрові технології та інформаційно-комунікаційні мережі стали не лише проникати у повсякденне життя людей, але й зайняли важливе місце у розвитку бізнесу та національної економіки в цілому. З урахуванням аналізу різних аспектів впливу електронної комерції на розвиток економіки в роботі було виявлено позитивні та негативні сторони поширення цього процесу. Розширення онлайн-бізнесу приводить до змін, які спричиняють інноваційний прогрес; провідні компанії здатні слідувати за нововведеннями та стимулювати інші компанії до покращення. Також електронна комерція може допомогти підприємствам, зокрема малим та середнім, подолати перешкоди для їх розширення; крім цього, це можливість для малих підприємств брати участь у різній бізнес активності за умови рівних можливостей співпраці та інновацій, використовуючи альтернативні механізми фінансування. Особливим завданням було дослідити, як розвиток електронної комерції може бути використаний для сталого розвитку та які вигоди можна отримати від цього. Виявлено, що високорозвинені країни показують швидкий темп розвитку електронних механізмів торгівлі, протягом останніх років спостерігається позитивна та стабільна динаміка електронного товарообороту, разом з тим суспільство вдосконалюється, пристосовуючись до змін.

Особлива увага приділяється Європейському Союзу, який займає провідне місце у розвитку цифрової економіки та електронної комерції, адже для Європейського Союзу дана галузь є допоміжним інструментом у досягненні різносторонніх цілей розвитку. В цілому ЄС може слугувати прикладом для багатьох країн світу, оскільки електронна торгівля дійсно пришвидшує розвиток, підштовхує до інноваційного прогресу та просуває економіку інтеграційного об’єднання на відносно вищий рівень.


Ключові слова


електронна комерція; електронна торгівля; цифрова економіка; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


The Balance Small Business (2018). Defining the Different Types of e-Commerce Businesses. URL:

https://www.thebalance.com/ecommerce-businesses-understanding-types-1141595

Wto.org. (2018). World Trade Organisation – Home page. [online] Available at: https://www.wto.org.

Statista. The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies. URL: https://www.statista.com.

Digital marketing strategy advice. Smart Insights Digital Marketing. URL: https://www.smartinsights.com.

Role of E-Commerce in 21st Century. URL: http://www.icommercecentral.com.

How E-commerce is Driving Innovation in Style. URL: https://www.inc.com/adam-fridman/how-e-commerce-isdriving-innovation-in-style.html

Digital transformation. Growth. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/ growth/industry/digitaltransformation_en.

Summaries of EU Legislation. EUR-Lex. URL: http://eur –lex. europa.eu/browse/ summaries.htm.

Release Global Ecommerse Report 2017. Ecommerce Europe. URL: https://www.ecommerce-europe.eu/pressitem/european-ecommerce-report-2017-released-ecommerce-continues-prosper-europe-markets-grow-differentspeeds.

Boosting e-commerce in the EU. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/boosting-e-commerce-eu.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Дмитро Миколайович Паламарчук, Анна Сергіївна Тимошенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420