DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.50.2018.142804

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА АСЕАН НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Володимир Якович Омельченко, Владислав Володимирович Узун

Анотація


Вступ. Пріоритетними процесами сучасного етапу розвитку світового господарства виступають глобалізація, інтернаціоналізація та транснаціоналізація, механізми прояву яких трансформуються під впливом міжнародної регіональної інтеграції, унаслідок чого невпинно змінюється сама структура світової економіки.

В цьому сенсі стрімкий розвиток країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) вже давно привертає багато уваги дослідників. Міжнародний регіон АСЕАН, який об'єднує країни АТР з найбільш швидкими темпами економічного зростання (4,9% зростання ВВП за 2011-2016 рр. у порівнянні з 2,7% загальносвітового ВВП за той же період),  є одним з головних інтеграційних об'єднань країн не тільки в Азійському регіоні, але й у світі взагалі.

Метою статті «Інвестиційна політика АСЕАН на рубежі XX-XXI століть в умовах посилення глобальних інтеграційних процесів» є вивчення глобальних тенденції розвитку інвестиційної політики АСЕАН на рубежі XX і XXI століть в контексті активізації світової регіональної інтеграції.

Постановка проблеми. Потужні міжнародні регіони (ЄС, АСЕАН, НАФТА та інші), які створені на інтеграційній основі з урахуванням спільних інтересів територій, на сьогодні вже стали важливими суб'єктами глобальних відносин, що дозволяє країнам-учасницям цих угруповань ефективно долучатися до системи міжнародного розподілу праці і, як наслідок, прискорює процес їхнього входження до глобального економічного простору на правах конкурентоспроможного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Значущість дослідження позицій АСЕАН в системі міжнародних інтеграційних процесів обумовлена практичною цінністю вивчення позитивного досвіду країн угруповання щодо втілення в життя спільних регіональних соціально-економічних програм, що може в майбутньому бути використано іншими державами та регіональними об'єднаннями.

Сьогодні уряди держав-членів АСЕАН продовжують вживати заходи, сприятливі для інвестицій, зокрема щодо підвищення прозорості та поліпшення інвестиційного середовища,  реформування національної інвестиційної політики, політики в галузі промислового розвитку, стимулів та податкових реформ, раціоналізації інвестиційних процедур, посилення інституційної підтримки для інвесторів, встановлення  економічних зон і розвитку інфраструктури.  Держави-члени також беруть участь  у підписанні двосторонніх та регіональних угодпов'язаних з інвестиціями. Вони включають інвестиційні угоди  про вільну торгівлю АСЕАН з партнерами по діалогу та  всебічному економічному партнерстві.

Висновки та рекомендації. Сьогодні країни АСЕАН є активними учасниками міжнародного інвестиційного ринку. Залучення інвестицій створює умови для реального поліпшення виробничої структури національних економік країн АСЕАН, створення нових високотехнологічних виробництв, модернізації основних фондів і технічного переозброєння багатьох підприємств, ефективного використання наявного потенціалу кваліфікованої робочої сили, впровадження передових досягнень в області менеджменту, маркетингу і ноу-хау, наповнення внутрішнього ринку якісними товарами національного виробництва з одночасним збільшенням обсягів експорту в зарубіжні країни.  


Ключові слова


АТР; ПСА; АСЕАН; інтеграція; глобалізація; регіоналізація; зовнішня торгівля; структура експорту; структура імпорту; регіон; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Baymuratov, M.O. (2008), International Public Law: Textbook [Mizhnarodne publichne pravo: pidruchnyk], Odissei Kharkiv, 704 p.

Valyeev, R. M., Kurdyukov, G.I., (2010) International law. Special part: Textbook for high schools [Mizhnarodne pravo. Osoblyva chastyna: Pidruchnyk dlia vuziv], Statutem, Moscow, 624 p.

Marushchak, D.Y. (2017), Influence of Innovation-Investment Factors on the Development of the ASEAN Integration Association: dissertation [Vplyv innovatsiino-investytsiinykh faktoriv na rozvytok intehratsiinoho obiednannia ASEAN: dis. kand. econ. nauk], Cherkasy, 221p.

"Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area Fund Technology", available at: http://www.asean.org/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effec tive_Preferential_Tariff.pdf.

"ASEAN Comprehensive Investment Agreement Fund Technology", available at: http://www.asean.org/communities/ asean-economiccommunity/ category/agreements-declarations

"Does the Chiang Mai Initiative Multilateralisation make a difference", available at: http://www.eastasiaforum.org/2017/05/31/does-the-chiang-mai-initiative-multilateralisation-make-a-difference/

"Evaluating Investment Promotion Agencies", available at: http://www.unctad.org/en/docs/diaepcb20082_en.pdf

"UNCTADSTAT DATA CENTER", available at: http://unctadstat.unctad.org/EN

"UNESCO Institute for Statistics Database: UNESCO Institute for Statistics: Gross domestic expenditure on R&D (GERD) Summary", available at: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=tr ue&lang=en

"WTO International Trade Statistics", available at: http://www.wto.org/ english/res_e/statis_e/its_e.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Володимир Якович Омельченко, Владислав Володимирович Узун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420