DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153470

БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Тетяна Леонідівна Мостенська, Антон Валерійович Сова

Анотація


У статті йдеться про те, що використання технології оцінки організаційної культури компанії, заснованої на базових принципах бенчмаркінгу, дозволяє визначити її тип і напрямки по внесенню змін. Визначено, що ефективна організаційна культура – це культура високого рівня розвитку, що сприяє формуванню стабільної поведінки організації в нестабільній ринковому середовищі. Наведене визначення організаційної культури як системоутворюючого явища, що задає кордони, норми, зразки, правила поведінки людей в організації, що визначає способи досягнення ними індивідуальних і організаційних цілей. Організаційна культура в організації виявляється через внутрішньогалузеві позиції організації. Характеризується сукупністю цінностей, відносин, звичок, традицій, форм поведінки, ритуалів, які притаманні конкретній організації. В статті наведена методика оцінки організаційної культури на основі концепції підходу бенчмаркінгу. Також в статті проведено аналіз побудови моделей впливу керівників в організаційній культурі підприємств України по виробництву молочної продукції в брендових групах «Молочний альянс», який виявив відсутність планів керівництва по розробці планів комплаєнс – контролю. Розглянуто перелік внутрішньо-нормативних документів підприємства, що регулюють реалізацію комплаєнс – контролю. Для розробки основ кодексів для підприємств брендової групи «Молочний альянс» був проведений спеціальний аналіз методами бенчмаркетингу з існуючими комплаєнс-методами управління персоналом підприємств на території України. Наведено оцінку перспективних моментів документів ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (Україна) по організаційній (корпоративній) культурі як організації-еталону. Визначено, що компанія Кока-Кола Хеленік забезпечує рівні можливості для всіх своїх працівників незалежно від походження, соціального та майнового стану, етнічної, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, коліру шкіри, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання та сімейного стану. На основі досліджень запропоновано нові програмні документи по впровадженню організаційного (корпоративного) кодексу брендової групи «Молочний альянс», які мають пропозицію щодо впровадження в 2018-2019 рр.

Ключові слова


рівні культури; ефективна культура; функції організаційної культури; процес бенчмаркінгу організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Yukhneva, N. (2011). Management of Organizational Culture: a monograph. Kirov, VatSU, 244 p.

Milner, B. Z. (2005). Organization Theory: a textbook. 4th edition, revised and add. Moscow, Infra-M, 648 p.

Yukhneva, N. A., Yukhneva, E. A. (2011). Formation of an effective organizational culture: studies. Kirov, VyatGU, 122 p.

Khainish, S., Klimova, E. (2013). Benchmarking in an enterprise as a tool for change management. Moskva, Editorial URSS, 144 p.

Treschev, A. M. (2011). Benchmarking as a tool for university management. Bulletin of KSU them. N. A. Nekrasov, Issue 5–6, p. 244–249.

Kovalchuk, O. (2010). Understanding the system and compliance control and management of the risk complex in the banks of Ukraine. Youth and Rynok, № 7–8 (66–67), pp. 154–157.

Office of the International Earth Enterprise IP "Coca-Cola Beverdzhiz Ukraine Lіmіted" (Ukraine) (2018). [Online] – available at: https://www.coca-colahellenic.com.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Тетяна Леонідівна Мостенська, Антон Валерійович Сова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420