DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153498

ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Оксана Володимирівна Захарова

Анотація


Метою статті є обґрунтоване визначення перспектив побудови в Україні економіки знань та встановлення найбільш перспективних шляхів знаннєвого розвитку національної економіки. Наукова новизна міститься у оцінці перспектив побудови економіки знань в Україні та визначенні за допомогою моделювання факторів, активізація яких на регіональному та національному рівнях дозволить це здійснити більш результативно та у коротший термін. Визначено вектор розвитку економіки сучасної цивілізованої держави. Обґрунтовано сутність, зміст і компоненти економіки знань. На підставі даних міжнародної статистики обрано показники, що кількісно визначають компоненти економіки знань. Проведено комплексний аналіз динаміки значень показників, що з різних боків висвітлюють кожну з трьох компонентів економіки знань (освіта, наука та інформаційно-комунікаційні технології) для України і Польщі за період 1992-2017 рр. Обрано важелі впливу в економіці України, що дозволять наблизити стан економіки знань. Здійснено моделювання впливу показників, що характеризують кожну з компонентів економіки знань, на обсяг ВВП України в розрахунку на душу населення у фіксованих цінах. Подальші дослідження мають бути спрямованими на розробку дорожньої карти та конкретних програм активізації обраних важелів формування економіки знань в Україні, що мають бути впровадженими на рівні регіону та країни в цілому.

Ключові слова


Економіка знань; вища освіта; зайнятість; валовий внутрішній продукт; наука; інновації; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyarskaya, N.A. (2014). Study of the prospects for the development of the knowledge economy in Ukraine. Technology audit and production reserves, No.5/2 (19), р. 57-61 [in Ukrainian].

Zakharova, O.V. (2016). Patterns of knowledge management at the enterprise level as a tool for a country to achieve a state of knowledge economy. Collection of scientific papers of Cherkassy State Technological University. Series: Economic Sciences. Cherkasy: CSTU, Vol. 43, Part. ІІ, р. 29-36 [in Ukrainian].

Zakharova, O.V., Podludnaya, N.A. (2016). Systematization of approaches to assessing the degree to which a country's economy achieves a state of knowledge economy. Social and Labor Relations: Theory and Practice. Collection of scientific papers Kiev, Kiev State Higher Educational Institution "Kiev National University. V. Getman", No.2 (12), р. 90-99 [in Ukrainian].

Ivanova, V.V. (2011). Knowledge-based economy and knowledge economy: the adequacy of using categories. The mechanism of regulation of the economy, No. 3, р. 47-54 [in Ukrainian].

Ilyashenko, S.M., Rot-Serov, E.V. (2014). Knowledge economy as a basis for social and economic growth in the 21st century. Economic problems of sustainable development: materials of the International Scientific and Practical Conference named after prof. Balatsky A.F. Sumy: Sumy State University, Vol. 2, р. 146-258 [in Ukrainian].

Kivlyuk, O.P., Sakun, A.V. (2017). Knowledge economy as an intellectual resource of knowledge management theory. Scientific Herald Polesie, Vol. 1. No. 2 (10), p. 83-89 [in Ukrainian].

Training in Poland for Belarusians. – Access mode: http://gopl.by/ucheba/obuchenie-v-polshe-dlya-belorusov/ [in Russian].

Pepa, T. (2017). Knowledge Economics in the Contour of Modernization Development. Problems and prospects of economics and management, No. 1 (9), р. 15-26 [in Ukrainian].

Polyakov, M.V. (2014). Development of the concept of knowledge economy. Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, No. 4 (28), р. 34-38 [in Ukrainian].

Rak, N.E. (2009). Knowledge economy: the nature and factors of knowledge management. Regional economy, No. 3, р. 224-232 [in Ukrainian].

Sakhnenko, A.I. (2013). Knowledge economy: world experience and prospects for implementation in Ukraine. Innovative economy, No. 45, Issue 7, р. 57-59 [in Ukrainian].

Stadny, E. Ukrainian students abroad: facts and stereotypes. Official website of the Analytical Center CEDOS. – Access mode: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy [in Ukrainian].

Ukrainian students in Poland: policies of attraction, integration and motivation and plans for students. Official website of the Analytical Center CEDOS. – Access mode: – Access mode: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv [in Ukrainian].

Yakovenko, L.I. (2010). Innovative nature of the knowledge economy. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. No. 2, р. 141-145 [in Ukrainian].

Araya, D. (2015). Rethinking US Education Policy. Paradigms of the Knowledge Economy. New York: Palgrave Macmillan, 184 р. DOI: 10.1057/9781137475565.

Bollinger, A.S., Smith, R.D. (2001). Managing organizational knowledge as a strategic asset. Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No.1, р. 8-18. DOI: 10.1108/13673270110384365.

Carayannis, E.G., Campbell, D., Efthymiopoulos, M. (2014). E-Development and Knowledge Economy: The Role of ICT and SME Incubation. Cyber-Development, Cyber-Democracy and Cyber-Defense. Springer, New York, р. 23-90. DOI: 10.1007/978-1-4939-1028-1_2.

Knowledge Economy Index (KEI) 2007 Rankings. – Access mode: http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1170257103854/ KEI.pdf.

Knowledge economy index. World Data Atlas. Topics. World Rankings. – Access mode: https://knoema.com/atlas/topics/World-Rankings/World-Rankings/Knowledge-economy-index?origin=knoema.ru&_ga= 2.157619770.1454089989. 1540393789-2013547752.1540050769.

Newton, А. (2011). The green economy and the knowledge economy: Exploring the interface. International Journal of Green Economics, Vol. 5, No.3, р. 231-247. DOI: 10.1504/IJGE.2011.044235.

Podluzhna, N. (2017). The role of economy of knowledge in the postindustrial environment. International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa, No.1 (5), р. 130-143. DOI 10.5604/01.3001.0010.2593.

Torrent, J. (2009). Knowledge, networks and economic activity. Revisiting the network effects in the knowledge economy. e-Journal on the Knowledge Societe, №9. – Access mode: http://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/torrent.pdf. World Data Atlas. – Access mode: https://knoema.com/atlas.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Оксана Володимирівна Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420