DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153663

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Андрій Володимирович Пехник, Юрій Іванович Присяжнюк

Анотація


Проведено аналіз, на основі якого обґрунтовано, що, з одного боку, ТНК безперечно визначають динаміку та основні тенденції розвитку світової економіки загалом, контролюють її основні тренди та технологічний рівень і значною мірою визначають правила гри. З іншого боку, у реаліях сучасного міжнародного бізнесу ТНК теж не можуть не враховувати реалії та тенденції, що складаються у суспільстві, і змушені підлаштовуватися під них у своїй діяльності. Однією з основних таких реалій є концепція сталого розвитку, аналізу впливу якої на діяльність ТНК і присвячено дану статтю.

Показано, що, що ні концепція екзогенного, ні концепція ендогенного економічного зростання не враховують повною мірою екологічних чинників та викликів, що стоять перед сучасним суспільством. Крім того, жодна зі згаданих моделей економічного зростання не приділяла достатньої уваги соціальним чинникам та проблемам стабільності. Тому назріла потреба формування нової, еколого-економічної моделі зростання сучасних ТНК, що поєднала б у собі здобутки природничих та суспільних наук,і дозволила б задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Визначено, що ключовим критерієм при виборі оптимальної моделі поведінки стосовно тієї чи іншої ТНК повинен бути тип ресурсів, який вона найбільше використовує у своїй діяльності. При цьому оптимізацію державної політики стосовно ТНК найдоцільніше визначати відповідно до стратегії експансії, яку вона використовує на українському ринку.


Ключові слова


державне регулювання; національна безпека; зовнішньоекономічна діяльність; транснаціональні корпорації (ТНК); сталий розвиток; економічне зростання

Повний текст:

PDF


p-ISSN 2306-4420