DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160483

ПРОЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В КОМПЕНСАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна

Анотація


У статті досліджено практику реалізації проектів міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів та узагальнені пріоритетні напрямки міжрегіональної співпраці. Авторами конкретизовані завдання компенсаційної політики привабливості регіону, уточнені механізми, які лежать в основі компенсаційних стратегій розвитку регіонального економічного простору. Відзначено, що компенсаційні стратегії розвитку регіонального економічного простору підвищують привабливість найбільш проблемних регіонів через механізми інтеграції з найбільш розвиненими. Акцентовано увагу на міжрегіональних проектах, що сприяють додатковому розширенню регіональних ринків за рахунок створення умов (виробничих, інфраструктурних, економічних, фінансових, кадрових, маркетингових) для розвитку ринків продукції та послуг. Узагальнено досвід впровадження партнерства на регіональному та міжрегіональному рівні Австрії, Ізраїлю. Проаналізовано механізми реалізації регіональної компенсаційної політики на державному рівні Канади, Франції, Нідерландів. Розглянуті підходи до організаційне забезпечення реалізації регіональної політики привабливості через створення так званих міжрегіональних і регіональних інститутів-організацій. Відзначено необхідність активного використання в процесах міжрегіональної співпраці такої організаційної форми територіального маркетингу як промоутерські агентства.


Ключові слова


територіальний маркетинг; міжрегіональне співробітництво; політика привабливості регіону; компенсаційна політика привабливості; стратегії розвитку; промоутерські агентства

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramchykova N. T.(2008). Sovremennaia rehyonalnaia polytyka: opyt zarubezhnykh stran [Modern regional policy: the experience of foreign countries].Vestnyk Sybyrskoho hosudarstvennoho aerokosmycheskoho unyversyteta. [in Rusian].

Budnikevych, I. M. (2012). Munitsypalnyy marketynh: teoriya, metodolohiya, praktyka [Municipal marketing: theory, methodology, practice]. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. [in Ukrainian].

Havrysh I. I. (2017). Polityka pryvablyvosti rehioniv: sut, vydy ta uspishni praktyky [Regional attractiveness policy: the essence, types and successful practices].Rehionalna ekonomika.[in Ukrainian].

Grytsay, O. V., Ioffe, G. V., Treivish, A.I. (1991). Tsentr y peryferyya v rehyonal'nom razvytyy [Center and periphery in regional development]. Moskow: Naeka. [in Russian].

Dolishniy, M. I. (2006). Rehional'na polityka na rubezhi XXXXI stolittya: novi priorytety [Regional policy at the turn of the XXXXI century: new priorities]. Kyiv: Scientific Opinion. [in Ukrainian].

Yrkhyn Yu. V.(2008). Zarubezhnyi opyt hosudarstvennoi rehyonalnoi polytyky: kanadskye praktyky y rossyiskye uslovyia [Foreign experience of the state regional policy: Canadian practices and Russian conditions]. Problemy hosudarstvennoi polytyky rehyonalnoho razvytyia. Materyaly Vserossyiskoi nauchnoi konferentsyy. [in Rusian].

Matviichuk N. (2009). Avstriiskyi dosvid mistsevoho samovriaduvannia [Austrian experience of local self-government]. Ekonomichnyi chasopys KhKhI.[in Ukrainian].

O’Lyry O. Yrlandyia: staraia natsyia y molodaia strana. [Ireland: an old nation and a young country]. Electronic resource– available at: https://interaffairs.ru/news/show/12049[in Rusian].

Kravtsiv, V. S. (Eds.). (2017). Terytorial'nyy rozvytok ta rehional'na polityka v Ukrayini: aktual'ni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoyi detsentralizatsiyi [Territorial development of the regional policy in Ukraine: current problems, risks and prospects of the administrative and financial decentralization]. Lviv: Institute of Regional Research M.I. Dolishnyogo National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Floryda Rychard. Esly po ulytsam khodiat lesbyianky, znachyt, v horode mozhno zhyt. [If the lesbians go through the streets, then you can live in the city]. Electronic resource – available at: : http://www.kommersant.ru/Doc-y/1029612). [in Rusian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аврамчикова Н. Т. Современная региональная политика: опыт зарубежных стран. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета. 2008. № 4. C. 185–191.

2. Буднікевич І. М. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / ІРД НАН України. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 645 с.

3. Гавриш І. І. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики. Регіональна економіка. 2017. № 3. С. 28–36.

4. Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. Москва: Наука, 1991. 168 с.

5. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XXI століття: нові пріоритети. Київ: Наук. думка, 2006. 512 с.

6. Ирхин Ю. В. Зарубежный опыт государственной региональной политики: канадские практики и российские условия. Проблемы государственной политики регионального развития: материалы Всерос. науч. конф. 4 апреля. Москва: Научный эксперт, 2008. С. 803–817.

7. Коломицева О., Наденко І., Коломицев А. Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону. Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. 266 с.

8. Матвійчук Н. Австрійський досвід місцевого самоврядування. Економічний часопис ХХІ. 2009. № 5–6. С. 40–48.

9. О’Лири О. Ирландия: старая нация и молодая страна. URL: https://interaffairs.ru/news/show/12049

10. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / НАН України. ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В. С. Кравців. Львів, 2017. 120 с.

11. Флорида Ричард. Если по улицам ходят лесбиянки, значит, в городе можно жить. URL: http://www.kommersant.ru/Doc-y/1029612R

Copyright (c) 2019 Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420