DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.171963

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Валерій Михайлович Бондаренко, Людмила Михайлівна Бондаренко, Катерина Юріївна Соколюк

Анотація


В статті розглядаються питання використання землі, а в широкому розумінні земельних ресурсів, що потребує цілеспрямованого управління. Виокремлено принципи формування землекористування, які повинні бути покладені в основу формування системи управління земельними ресурсами в умовах трансформації земельних відносин і створення ринкової системи землекористування. Показані фактори, які мають вплив на систему управління земельними ресурсами регіону. Зазначено що збір, реєстрація та обновлення земельної інформації пов'язані із значними витратами, наявність належних систем земельного кадастру і реєстрація землі мають переваги, частині яких неможливо дати реальну оцінку в грошовому виразі. В структурі земельного фонду області наведено значні площі, які займають ґрунти з незадовільними властивостями.


Ключові слова


земельні ресурси; ринкова економіка; земельні відносини; управління; форма власності; фактори; кадастр

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorosh O.S. (2004) Land utilization at the regional level. Kiev, "TSZRU" Ltd, 142 p.

Dombrovska O. A. Land resources management strategy in the city of Alushta Autonomous Republic of Crimea [electronic resource], access mode: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php

Lavrik U.V. Development of Economic Mechanism for Land Resources Management [Electronic resource], access mode: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4040

Tretyak A.M., Dorosh O.S. (2008) Land Management, Kyiv, LLC "August Trade", 462 p.

Fashchevsky M.I. Theory and practice of economic zoning and ways of its improvement / Ed. corr. NAS of Ukraine Danylyshyn B.M. / Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. - K .: RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. - 52 p. (2.5 printers).

Khvesik M.A., Gorbach L.M., Vishnevskaya N.V., Khvesik Yu.M. (2004) Strategy of socio-economic development of the region, Kiev, Condor, 224 p.

V. Bondarenko, A. Mazur, S. Mazur (2018) Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4., No. 2. P. 126-133.

Bondarenko V.M., Shevchuk H.V. (2018) Problems, development and implementation of rational marketing structures in the fruit and vegetable industry. Economics and Finance. No. 9. P.121-131.

Bondarenko V., Martynova L., Chorna N., Sukhorebra T., Seheda S. (2019) Evaluation system, formation of development of enterprise's innovative potential. Academy of Strategic Management Journal. Volume 18. Issue 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дорош О.С. Упраління земельними ресурсами на регіональному рівні / Дорош О.С. – К: ТОВ "ЦЗРУ". 2004-142 с.


Домбровська О. А. Стратегія управління земельними ресурсами в місті Алушта Автономної республіки Крим [електроний ресурс] / Домбровська О. А. – режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php


Лаврик У.В. Розвиток економічного механізму управління земельними ресурсами[Електронний ресурс]/ Лаврик У.В. - Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4040


Третяк А.М. Управління земельними ресурсами / Третяк А.М. Дорош О.С. – Київ: ТОВ "Август Трейд", 2008. – 462 с.


Фащевський М.І. Теорія і практика економічного районування та шляхи його вдосконалення /Під ред. чл.-кор. НАН України Данилишина Б.М. – /Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України/. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 52 с. (2,5 друк. арк.). – Тираж 300 прим.


Хвесик М.А., Горбач Л.М., Вишневська Н.В., Хвесик Ю.М. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону. – К.: Кондор, 2004. – 224 с , c. 52.


V. Bondarenko, A. Mazur, S. Mazur. Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine. Balttic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. P. 126-133.


Bondarenko V.M., Shevchuk H.V. Problems, development and implementation of the rational marketingstrukture inenterprises in the fruit and vegetable industry. Economics and Finance. 2018. №9. С.121-131.


Bondarenko V., Martynova L., Chorna N., Sukhorebra T., Seheda S. Evaluation system formation of development of enterprise’s innovative potential. Academy of Strategic Management Journal. Volume 18. Issue 1, 2019.

Copyright (c) 2019 Валерій Михайлович Бондаренко, Людмила Михайлівна Бондаренко, Катерина Юріївна Соколюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420