DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178387

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Юрій Андрійович Діканов

Анотація


У статі проаналізовано сучасний стан «зеленої інфраструктури» на прикладі таких країн, як США та Німеччина, і з’ясовано можливості щодо її впровадження в Україні. Розглянуті визначення понять «зелена інфраструктура» та концепція «зеленої інфраструктури»., згідно з якою для моделі «зеленого» міста характерна мінімізація негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, основана на принципах сталого розвитку території. Представлено основні компоненти «зеленої інфраструктури» міста: природне середовище існування, енергія / потоки енергії та ін. Показано, які елементи повинна включати в себе ця інфраструктура, основними з яких є «зелений» транспорт, «зелені» маршрути та коридори і «зелене» будівництво. Виявлено, які цілі потрібні для досягнення «зелених» вулиць. Обґрунтовано, що принципами на яких повинна базуватись «зелена інфраструктура» є здоров'я та якість життя; «зелене будівництво культури»; кліматична адаптація і стійкість; стабільність та ефективність використання ресурсів; охорона та розвиток біорізноманіття та природи; економічний розвиток. Графічно зображені площі так званих «зелених зон» в Німеччині на прикладі міста Берлін та України загалом, а саме площі парків, зелених насаджень, лісів, набережних та інші. Розглянуті «зелені» технології у США, Німеччині та Україні. Надано рекомендації щодо розвитку «інфраструктури природокористування» в Україні, зокрема: облаштування зелених дахів, побудова «сонячних доріг», розширення зелених зон, приєднання до проекту «Hyperloop-вакуумні потяги».


Ключові слова


«зелена інфраструктура»; «зелені» технологїї; «зелені дахи»; дощові сади; «зелений» транспорт; природна зона; інфраструктура природокористування

Повний текст:

PDF

Посилання


Friedrich, Ebert Stiftung (2015) State and prospects of infrastructure development in the regions of Ukraine. Available at: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf

European Commision. Ecosystem services and Green Infrastructure. European Commission for the Protection of the Environment. Available at: https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

United States Environmental Protection Agency (EPA). US Government Official Website, Environmental Protection Agency. Available at: https://www.epa.gov/green-infrastructure

Federal office for the environment FOEN. The official website of the Federal Nature Conservation Agency of Germany. Available at: https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home.html

Berlin.de. Pankov District Office. The concept of green infrastructure in Germany. Available at: https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/artikel.494235.php

Dushkova, D. O., Kirilov, S. M. (2016) Green Infrastructure of the City: Experience of Germany, № 2(35), p. 139. doi: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2016.2.14

Burkynskyi, B. V. (2006) Organic production. Visnyk NAN Ukrainy, no. 5, p. 14. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2054/02-Byrkunskiy.pdf?sequence=1

Klimanova, O. A., Kolbovskiy, E. Yu., Kurbakovskaya, A. V. (2016) Assessing the geo-ecological functions of green infrastructure in cities in Canada. Geografiya za rubezhem, № 2, p. 197. Available at: http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2016-2/191.pdf

Shollen & Company Inc. (2017) Green streets technical guidelines. Available at: https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/pw/bgrd/backgroundfile-107514.pdf

Statistishes Bundesamt. Society and Environment. Official website of statistics of Germany. Available at: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Environment/_node.html

Berlin.de. Natur und Grün. Website of the Senate Department of the Environment for Transport and Climate Protection of Germany. Available at: https://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/

Gurt Resource Center. Eco-innovation in Ukraine. Selection of developments of Ukrainian scientists. Available at: https://gurt.org.ua/articles/30440/

Andronik, Vitalii (2018, February 23) Hyperloop in Ukraine: a real project or «science fiction». Available at: https://www.segodnya.ua/economics/transport/hyperloop-v-ukraine-podrobnosti-stroitelstva-vakuumnogo-poezda-1116917.html

Ihnatenko, O. P. (2016) State regulation of the sphere of improvement of settlements (Dissertation for the degree of Doctor of Science in Public Administration). National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev.

Ecology of life. Sustainable (green) transport. Available at: http://www.eco-live.com.ua/eco-term/staliy-zeleniy-transport

Ecocenter. General information about Wind Power Plants. Available at: http://www.ecosvit.net/ua/vitrogeneratori

Wikipedia. Hydroelectric power station. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F

Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2018) State of the green economy. Available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-zelenogo-gospodarstva-za-2018-rik/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Stiftung F. E. (2015). Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України. URL: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf


European Commision. Ecosystem services and Green Infrastructure. Європейська комісія з охорони навколишнього середовища. URL: https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm


United States Environmental Protection Agency (EPA). Офіційний сайт Уряду США, Агентство з охорони навколишнього середовища. Retrieved from https://www.epa.gov/green-infrastructure


Federal office for the environment FOEN. Офіційний сайт Федерального агентства з охорони природи Німеччини. URL: https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home.html


Концепція «зеленої інфраструктури Німеччини. URL: https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/artikel.494235.php (нім.мовою)


Душкова Д. O., Кириллов С. М. «Зелёная инфраструктура» города: опыт Германии. Экономика. Экология. 2016. № 2(35). С. 139.doi:http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2016.2.14


Буркинський Б. В. Екологічно чисте виробництво. Вісник НАН України. 2006. № 5. С. 14. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2054/02-Byrkunskiy.pdf?sequence=1


Климанова О. А., Колбовский Е. Ю., Курбаковская А. В. Оценка геоэкологических функций зеленой инфраструктуры в городах Канады. География за рубежем. 2016. № 2. С. 197. URL: http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2016-2/191.pdf


Shollen & Company Inc. Green streets technical guidelines URL: https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/pw/bgrd/backgroundfile-107514.pdf


Statistishes Bundesamt. Society and Environment. Офіційний сайт статистики Німеччини. URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Environment/_node.html


Berlin.de. Natur und Grün / Сайт Департамент Сенату по навколишньому середовищу транспорту і захисту клімату Німеччини. URL: https://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/


Екоінновації в Україні. Добірка розробок українських вчених. Ресурсний центр Гурт. URL: https://gurt.org.ua/articles/30440/


Андроник Виталий. Hyperloop в Украине: реальный проект или «научная фантастика». URL: https://www.segodnya.ua/economics/transport/hyperloop-v-ukraine-podrobnosti-stroitelstva-vakuumnogo-poezda-1116917.html


Ігнатенко О. П. Державне регулювання сфери благоустрою населених пунктів: дис. на здоб. наук. ступ. докт. наук з держ. управ. / Національна академія державного управління при президентові України. Київ, 2016.


Екологія життя. Сталий (зелений) транспорт. URL: http://www.eco-live.com.ua/eco-term/staliy-zeleniy-transport


Екоцентр. Загальна інформація про вітрові електростанції. URL: http://www.ecosvit.net/ua/vitrogeneratori


Вікіпедія. Гідроелектростанція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Стан сфери зеленого господарства. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-zelenogo-gospodarstva-za-2018-rik/

Copyright (c) 2019 Yuri Andriіovych Dikanov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420