DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178455

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Nataliia Dudchenko

Анотація


Одним із найважливіших атрибутів сучасної держави є суспільні фінанси. Процес управління суспільними фінансами є багаторівневим, має складну структуру й різні форми реалізації. У даному контексті, фінансова політика держави є елементом, який унормовує процес управління суспільними фінансами, визначає його результаторієнтованість. Саме від ефективності використання інструментарію фінансової політики залежать темпи економічної та соціальної динаміки країни, розвиток підприємницької ініціативи та, у кінцевому результаті, добробут населення.

Проблематика визначення ефективності реалізації фінансової політики України із урахуванням сучасних викликів потребує додаткового дослідження.

Фінансова політика є ключовим елементом державної політики соціально-економічного розвитку. Тут можна визначити як сукупність цілеспрямованих заходів у сфері суспільних фінансів, яку реалізують компетентні органи державної влади з метою забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку суспільства.

Згідно з науковим підходом, дієздатність фінансової політики залежить від ефективної діяльності держави на кожному етапі, правильності ухвалених рішень. Її формування починається з чіткого визначення цілей і постановки обґрунтованих завдань. Виходячи з цього, здійснюється вибір типу фінансової політики – жорстка чи помірна регламентація, або політика мінімальних обмежень; дискреційна або вбудованих стабілізаторів. На цій основі обираються напрями реалізації (вирішується, які завдання забезпечуються засобами монетарної, а які – фіскальної політики) і інструменти реалізації та способи забезпечення скоординованості їх дій.


Ключові слова


фінансова політика; реалізація фінансової політики; інструментарій фінансової політики; кризові явища; фіскальна та боргова складова фінансової політики; показники ефективності реалізації заходів фінансової політики

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Nataliia Dudchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420