АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178455

Ключові слова:

фінансова політика, реалізація фінансової політики, інструментарій фінансової політики, кризові явища, фіскальна та боргова складова фінансової політики, показники ефективності реалізації заходів фінансової політики

Анотація

Одним із найважливіших атрибутів сучасної держави є суспільні фінанси. Процес управління суспільними фінансами є багаторівневим, має складну структуру й різні форми реалізації. У даному контексті, фінансова політика держави є елементом, який унормовує процес управління суспільними фінансами, визначає його результаторієнтованість. Саме від ефективності використання інструментарію фінансової політики залежать темпи економічної та соціальної динаміки країни, розвиток підприємницької ініціативи та, у кінцевому результаті, добробут населення.

Проблематика визначення ефективності реалізації фінансової політики України із урахуванням сучасних викликів потребує додаткового дослідження.

Фінансова політика є ключовим елементом державної політики соціально-економічного розвитку. Тут можна визначити як сукупність цілеспрямованих заходів у сфері суспільних фінансів, яку реалізують компетентні органи державної влади з метою забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку суспільства.

Згідно з науковим підходом, дієздатність фінансової політики залежить від ефективної діяльності держави на кожному етапі, правильності ухвалених рішень. Її формування починається з чіткого визначення цілей і постановки обґрунтованих завдань. Виходячи з цього, здійснюється вибір типу фінансової політики – жорстка чи помірна регламентація, або політика мінімальних обмежень; дискреційна або вбудованих стабілізаторів. На цій основі обираються напрями реалізації (вирішується, які завдання забезпечуються засобами монетарної, а які – фіскальної політики) і інструменти реалізації та способи забезпечення скоординованості їх дій.

Біографія автора

Nataliia Dudchenko, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри фінансів

Посилання

Benigno, G., Chen, H., Otrok, C., Rebucci, A., Young, E. (2012) Optimal Policy for Macro-Financial Stability. IDB Working Paper, NO. IDB-WP-361. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2254451

Blanchard, O. J., Dell'ariccia, G., Mauro, P. (2010) Rethinking Macroeconomic Policy. IMF staff position note. SPN/10/03. 19 p.

Kolasa, M., Lombardo, G. Financial Frictions and Optimal Monetary Policy in an Open Economy. National Bank of Poland. Working Paper, no. 91. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1904841

Tkachenko, N. V. (2015) Financial policy as an instrument of realization of economic sovereignty of the state. Economic analysis: collected works, vol. 20, pp. 203–209.

Basyuk, V. R., Lagdan, A. V. (2018) Financial policy of Ukraine: essence and problems of development. Promising areas of scientific thought, vol. 4, pp. 125–131

Gross domestic product. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm (date accessed: 12.04.2018)

Indices of industrial production in Ukraine in 2010-2019. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh date accessed: 12.04.2018)

Indices of agricultural products. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/ iosv_u.html (date accessed: 12.04.2018)

The Ministry of Finance reported on the implementation of the Law of Ukraine On the State budget of Ukraine for 2018. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (date accessed: 12.04.2018)

Budget Of Ukraine In 2017. K.: Ministry of Finance of Ukraine. 2018. 308 p.

Financial stability report. State and publicly guaranteed debt (2018) Kyiv: NBU, 50 p. Available at: https://www.minfin. gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (date accessed: 12.04.2018)

Order of the Ministry of 29.01.2016 №27 "On approval of the Program of public debt management for 2016". Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/nakaz-ministerstva-vid---pro-zatverdzhennia-prohramyupravlinnia-derzhavnym-borhom-na--rik?category=borg (date accessed: 12.04.2018)

Report on the implementation of the State budget of Ukraine for 2018. Available at: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82- 2017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1 %8F.pdf (date accessed: 12.04.2018)

Kurmaev, P. Yu. (2009) Analysis of legal and regulatory support of social and economic development at the regional level. Economic space: collected works, no. 24, pp. 38–45.

Yaschuk, V. (2016) Financial policy in the context of economic transformation. Financial policy in the system of socio-economic development of Ukraine : thesis of all Ukrainian. scientific' and practical conf. (Kyiv, 13-14 Apr. 2016) / I. Ya. Chugunov, M. V. Tarasiuk, T. V. Kaneva et al.; responsible. for the issue. I. Ya. Chuhunov. Kyiv: Kyiv. NAT. Trade and Economic Univ., pp. 14–17.

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine. About the Main Directions of Budget Policy for 2018-2020 (2017) Liha: zakon (electronic resourse). Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH53300A.html.

The financial system of Ukraine: “steps forward” and “trampling on the spot”. Radio Svobodа [Radio The financial system of Ukraine: “steps forward” and “trampling on the spot”]. Available at: https: www.radiosvoboda.org/a/28927569.html.

Obozna, A. O., Klimova, M. V. (2017) Problems and prospects of economic development of Ukraine in the context of European integration. Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes ta Upravlinnia (electronic journal), vol. 3 (8), pp. 30–32. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/07.pdf.

World Bank forecasting the financial situation in Ukraine from 2019 up to 7.3%. RBK Ukraina. Available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/ vsemirnyy-bank-prognoziruet-zamedlenie-inflyatsii-1538655723.html.

Economic Indicators for over 200 countries (2017) The Global Economy. Available at: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_ stability.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-18

Номер

Розділ

Статті