DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.55.2019.185954

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ

Оксана Володимирівна Захарова

Анотація


Метою статті є теоретичне окреслення та статистичне обґрунтування умов повернення трудових мігрантів в Україну. Наукова новизна міститься в обґрунтуванні основ діагностування процедури прийняття людиною рішення про працевлаштування за межами країни та формалізації умов підвищення зацікавленості громадян України у працевлаштуванні на її території. Встановлено, що прагнення до достатнього рівня життя є природнім для людини незалежно від часу, території проживання, статі, національності та віросповідання. Розроблено діаграму діагностування ймовірності прийняття людиною рішення про працевлаштування за межами країни, у основу якої покладено одинадцять найбільш актуальних критеріїв, для кожного з яких наведено по чотири ситуації, що найбільш часто зустрічаються у житті. Розроблено алгоритм прийняття людиною остаточного рішення про доцільність працевлаштування за межами країни. Створено узагальнену формулу, що описує можливості підвищення зацікавленості українців у працевлаштуванні на ринку праці країни та повернення українських заробітчан на батьківщину. Обґрунтовано три основі фактори, що лежать в основі прийняття людиною рішення про місце працевлаштування та здійснено аналіз сучасного стану щодо наявних тенденцій зміни кожного з означених факторів. Подальші дослідження мають бути спрямованими на теоретичне обґрунтування та методичний супровід процесів привласнення та поширення досвіду, набутого українськими трудовими мігрантами за межами країни, в економіці України з метою набуття сталих тенденцій розвитку.


Ключові слова


трудова міграція; Україна; якість життя; ймовірність повернення; критерії прийняття рішення про виїзд на роботу за кордон

Повний текст:

PDF

Посилання


New report: global migration can be a potent tool in the fight to end poverty across the world. World bank. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2018/06/14/global-migration-can-be-a-potent-tool-in-the-fight-to-end-poverty-across-the-world-new-report

Libanova, E. M. (2018) External Ukrainian labor migration: scope, causes, consequences. Demoghrafija ta socialjna ekonomika, no. 2 (33), рр. 10-26 [in Ukrainian].

Ghrynkevych, S. S., Bulyk, O. B. (2017) International labor migration: European and Ukrainian features. Naukovyj visnyk Podillja, no. 2 (10), vol. 2, pp. 44-51 [in Ukrainian].

Semiv, L. K. (2016) Educational and professional aspect of social protection of labor migrants. Socialjno-ekonomichni problemy suchasnogho periodu Ukrajiny, vol. 1, pp. 3-7 [in Ukrainian].

Malynovsjka, O. A. (2013) Migrant workers and their contribution to social and economic development of Ukraine. Reghionaljna ekonomika, no. 3, pp. 82-93 [in Ukrainian].

Pasichnyk, O. A. (2013) Analysis of factors influencing a migrant’s desire to return to the homeland. Socialjno-ekonomichni problemy suchasnogho periodu Ukrajiny, vol. 3, pp. 466-475 [in Ukrainian].

Higher education in Ukraine in 2018. Statistical information. Official site of the State statistical service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Quantity of registered unemployed after professional groups. Official site of the State statistical service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Dynamics of average monthly wages after the kinds of economic activities of the industry. Official site of the State statistical service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Average monthly nominal wages. Eurasian economic commission. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx

Average wages in Germany – according to professions, spheres, groups and regions. URL: https://www.tupa-germania.ru/rabota/srednjaja-zarplata-v-germanii.html

Average wages in Poland in 2019. URL: https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland

Minimal and average wages in Czechia. URL: https://hochusvalit.com/chekhiya/zarplata-v-chekhii


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Новый доклад: глобальная миграция может стать мощным оружием в борьбе за искоренение бедности во всем мире. Всемирный банк. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2018/06/14/global-migration-can-be-a-potent-tool-in-the-fight-to-end-poverty-across-the-world-new-report


Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 10–26.
Гринкевич С. С., Булик О. Б. Міжнародна трудова міграція: європейські та українські особливості. Науковий вісник Поділля. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 44–51.


Семів Л. К. Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 3–7.


Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України. Регіональна економіка. 2013. № 3. С. 82–93.


Пасічник О. А. Аналіз факторів впливу на бажання мігранта повернутися на Батьківщину. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 466–475.


Вища освіта в Україні у 2018 р. Статистична інформація. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Cреднемесячная номинальная заработная плата. Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx

Средние зарплаты в Германии – по профессиям, сферам, группам и регионам. URL: https://www.tupa-germania.ru/rabota/srednjaja-zarplata-v-germanii.html

Средняя зарплата в Польше в 2019 году. URL: https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland

Минимальная и средняя зарплата в Чехии. URL: https://hochusvalit.com/chekhiya/zarplata-v-chekhii

Copyright (c) 2019 Оксана Володимирівна Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420