DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.55.2019.186578

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Наталія Олександрівна Паламарчук, Лілія Миколаївна Новосад

Анотація


В статті розглянуто умови забезпечення економічного зростання та формування гідних умов праці в процесі реалізації концепції сталого розвитку в Україні. З цією метою в статті проведено аналіз економічного розвитку та умов праці в Україні та світі, а також виокремлено проблеми та перспективи забезпечення економічного зростання та гідних умов праці в Україні. Основними критеріями для оцінки стали приріст ВВП, обсяг ВВП на одного зайнятого, рейтинг країн за Глобальним інноваційним індексом, впровадження інновацій на промислових підприємствах, рівень зайнятості населення, частка молоді, яка не працює, не навчається і не набуває професійних навичок. В результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки. За останні роки Україна досягла значних успіхів в реалізації поставлених завдань. І хоча покращення відбувається поступово і досягнення високого рівня життя населення все ще потребує значних затрат матеріальних та нематеріальних ресурсів, слід відмітити якісні позитивні зрушення. Враховуючи сучасні тенденції світового розвитку забезпечення гідної праці та економічного зростання в Україні має ґрунтуватись на технологічному оновленні та інноваційній модернізації виробництв, зростанні конкурентоспроможності підприємств з метою розширення експортних можливостей, розвитку середнього та малого бізнесу з метою створення нових робочих місць, підвищенні ефективності використання людського потенціалу через покращення умов праці.

Ключові слова


глобальні проблеми людства; економічне зростання; гідні умови праці; концепція сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Rezolyuciya "Peretvorennya nashogo svitu: Poryadok denny`j u sferi stalogo rozvy`tku do 2030 roku" (2015). – Rezhy`m dostupu: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015

Donella H Meadows; Jorgen Randers; Dennis L Meadows; William W Behrens. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. — 1. — Universe Books, 1972. — 211p.

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. [Elektronny`j resurs]. - Rezhy`m dostupu: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

Barbier E. The Concept of Sustainable Economic Development, Environmental Conservation №14 (2), 1987. – 101-110 pp.

Bartlett A. Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment // Renewable Resources Journal. - Vol. 15. - № 4. – Winter, 1997-98. – P. 6-23.

Yakist` ekonomichnogo zrostannya: Per. z angl. / V. Tomas, M. Dajlami, A. Dareshvar ta in.; nauk. red. per. O. Kiliyevy`ch. – K. : Vy`davny`cztvo Solomiyi Pavly`chko “Osnovy`”, 2002. – 350p.

Dejli German. Poza zrostannyam. Ekonomichna teoriya stalogo rozvy`tku. – K.: Intelsfera, 2002. – 298 p.

Fien John, Macclean Rupert, Park Man-Gon (Editors). Work, learning and sustainable development. Opportunities and challenges // UNESCO-UNEVOC Book series. Technical and vocational education and training: Issues, concerns and prospects / Volume 8. – Springer Science + Business Media B.V., 2009. – 516 p.

Mapping Extreme Poverty Around the World. – Rezhy`m dostupu: https://howmuch.net/articles/people-living-in-extreme-poverty-2018

Cili stalogo rozvy`tku – Ukrayina 2019. Monitory`ngovy`j zvit. – Rezhy`m dostupu: https://www.unicef.org/ukraine/en/media/1831/file/SDGforChildren_monitoring_Ukr.pdf

Cili stalogo rozvy`tku – Ukrayina. CzSR 8: Gidna pracya ta ekonomichne zrostannya. Monitory`ngovy`j zvit. – Rezhy`m dostupu: https://www.unicef.org/ukraine


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Резолюція «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». 2015. URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015


Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Meadows, William W. Behrens. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. 1. Universe Books, 1972. 211 p.


Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


Barbier E. The Concept of Sustainable Economic Development, Environmental Conservation. No. 14 (2). 1987. 101–110 pp.


Bartlett A. Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment. Renewable Resources Journal. Vol. 15. No. 4. Winter, 1997–98. P. 6–23.


Томас В., Дайламі М., Дарешвар А. та ін. Якість економічного зростання: пер. з англ. / наук. ред. пер. О. Кілієвич. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. 350 с.


Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. Київ: Інтелсфера, 2002. 298 с.


Work, learning and sustainable development. Opportunities and challenges. UNESCO-UNEVOC Book series. Technical and vocational education and training: Issues, concerns and prospects / Fien John, Macclean Rupert, Park Man-Gon (Editors). Vol. 8. Springer Science + Business Media B.V., 2009. 516 p.


Mapping Extreme Poverty Around the World. URL: https://howmuch.net/articles/people-living-in-extreme-poverty-2018


Цілі сталого розвитку – Україна 2019. Моніторинговий звіт. URL: https://www.unicef.org/ukraine/en/media/1831/file/SDGforChildren_monitoring_Ukr.pdf


Цілі сталого розвитку – Україна. ЦСР 8: Гідна праця та економічне зростання. Моніторинговий звіт. URL: https://www.unicef.org/ukraine

Copyright (c) 2019 Наталія Олександрівна Паламарчук, Лілія Миколаївна Новосад

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420