ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ МАЛОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201632

Ключові слова:

кластер, малі форми господарювання, агропромислове інфраструктурне управління, визначальні та підтримуючі об’єкти кластеру, агропромисловий кластер малої форми господарювання

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування регіональних агропромислових кластерів малої форми господарювання як основи стабільного розвитку аграрного сектору економіки.

Запропоновано в якості інтеграційної форми кластерного об’єднання створити агропромислове інфраструктурне управління, що діє на основі логістичної координації й забезпечує максимальний синергетичний ефект та узгодження економічних інтересів учасників господарських процесів в кластері.

Розроблено модель взаємодії учасників регіонального агропромислового кластеру малої форми господарювання в сучасних економічних умовах та обґрунтована його роль в активізації розвитку малого бізнесу в аграрній економіці регіону.

З’ясовано, що агропромислове інфраструктурне управління, як частина кластеру повинна складатися з сукупності елементів визначальної та підтримуючої систем, які об’єднанні матеріальними потоками. В свою чергу, визначальна система має чотири взаємопов’язані групи елементів (переробка, транспортування, складування та збут) і підтримуюча система має чотири взаємопов'язані групи елементів (нормативно-правова, фінансова, матеріально-технічна та кадрова підтримка).

Наведено види малих форм господарювання на селі, які є базою до формування регіональних агропромислових кластерів малої форми господарювання, а саме: малі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті селянські господарства, домогосподарства, індивідуальні підприємці, сільськогосподарські кооперативи.

Формування агропромислових кластерів малої форми господарювання як ефективного механізму розв’язання соціально-економічних проблем на селі сприяє зайнятості населення й підвищенню конкурентоспроможності агропромислового виробництва.

Біографія автора

Олег Михайлович Одінцов, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління

Посилання

http://ir.znau.edu.ua/browse?type=author&value=Bului%2C+O.&value_lang=en">Bului, O. (2018) Cluster forms of organization of production in the agricultural sector. Kooperatyvni chytannia: 2018 rik : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 01.06.2018. Zhytomyr : ZhNAEU, pp.135–140 [in Ukrainian].

Postol, A. A. (2017) Using the strategies of focusing, differentiation, cooperation and clustering in the management of the development of small agricultural enterprises. Elektronne naukove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky». Mykolaivskyi natsionalnyi universytet im. V. O. Sukhomlynskoho. Mykolaiv, vol. 15, pp. 298-300 [in Ukrainian].

Stepanova, T. A., Kvilinsky, A. S. (2010) The Clustering as Method of the Stability Increasing of Small Business Subjects. Ekonomichnyi Visnyk Donbasu, vol. 1, pp. 150-158 [in Ukrainian].

Stepanova, T. A., Kvilinsky, A. S., Siuziaeva, O. V. (2011) Creating opportunities for small businesses’ development under conditions of the cluster. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna. Donetsk: DonNTU, vol. 39-1, pp. 114-121 [in Russian].

Kropyvko, M. F. (2013) Development of cluster systems as a booster for the level of competitiveness and social orientation of agrarian enterprises. Ekonomika APK, no. 3, pp. 3-15 [in Ukrainian].

Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku / za red. Yu. O. Lupenka, V. Ya. Mesel-Veseliaka. K.: NNTs «IAE», 2012. 182 p [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., and Rossoxa, V. V. (Eds.) (2015) Integraciya ta samoorganizaciya agrarnogo biznesu v umovax decentralizaciyi vlady: monohrafiia [Integration and self-organization of agrarian business in conditions of decentralization of power: monograph]. K.: Instytut agrarnoyi ekonomiky, 482 p [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., Kovalova, O. V. (2018) Sutnist klastera yak novitnoyi merezhevoyi organizaciyi spilnoyi diyalnosti v agropromyslovomu vyrobnycztvi [Essence of the cluster as the latest network organization of joint activities in agro-industrial production]. Ekonomika APK, No. 6, pp. 18–30 [in Ukrainian].

Lupenko, Yu. O., Shpykuliak, O. H., Malik, M. Y. Rozvytok malykh ahrarnykh pidpryiemstv u rynkovomu instytutsiinomu seredovyshchi: indykatory ta efektyvnist : monohrafiia. K.: NNTs «IAE», 2017. 204 p [in Ukrainian].

Shkoda, M. S., Harkusha, I. R. (2019) Classification of subsidiaries of a small business based on franchising. Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku klasternoho pidpryiemnytstva v Ukraini : materialy III-oi Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyiv: KNUTD, pp. 18-25 [in Ukrainian].

Odintsov, O. M. (2016) Formuvannya peredumov klasternoyi organizaciyi agropromyslovogo vyrobnycztva [Preconditions formation of agricultural production cluster organization]. Dis. author's abstract for the degree of doc. of econ.: special. 08.00.03 "Economics and management of national economy". Institute of agrarian economics. Kyiv, 40 p [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K., Hrybova, D. V.(2019) Mali formy hospodariuvannia yak seredovyshche formuvannia serednoho klasu na seli. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. Dnipro: UMSF, № 3, pp. 198-206. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vamsue_2019_3_25">http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_25 [in Ukrainian].

Legal Act of Ukraine as on 16.01.2003 No. 436-IV (2003). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15">http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

On Farming Enterprise as on 2003 No. 973-IV (2003). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15 [in Ukrainian].

On Individual Farm as on 2003 No. 742-IV (2003). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 [in Ukrainian].

On All-Ukrainian Population Census as on 2000 No. 2058-III (2000). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-14">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-14 [in Ukrainian].

Legal Act of Ukraine as on 16.01.2003 No. 435-IV (2003). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15">http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

On Agricultural Cooperation as on 1997 No. 469/97 (1997). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-27

Номер

Розділ

Статті