DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202019

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАДІЯХ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Микола Вікторович Руденко

Анотація


У статті досліджено передумови та можливості реалізації цифрових технологій на стадіях виробництва сільськогосподарської продукції. Виокремлено ключові стадії аграрного виробництва та покроково проаналізовано вплив цифрових технологій на кожну виробничу стадію з поглибленою деталізацію передумов та можливостей їх реалізації. Розроблено схему використання цифрових помічників у технологічному процесі вирощування сільськогосподарських культур, яка є передумовою побудови стратегії поступової реалізації технологій точного землеробства в практичну діяльність підприємств. 

Виділено найбільш перспективні та затребувані цифрові технології точного землеробства, які найчастіше впроваджують сільськогосподарські підприємства на теренах нашої держави. Деталізовано технології точного землеробства, які окрім теоретичного обґрунтування ефективності впровадження, потребують розробки та відповідних розрахунків ціни реалізації конкретних інвестиційних проектів з придбання відповідних цифрових інструментів, визначення черговості впровадження технологій та термінів окупності вкладених сільськогосподарськими підприємствами коштів.

Зазначено, що поетапна реалізація інструментів цифрового точного землеробства на стадіях виробництва сільськогосподарської продукції дозволить позбутися окремих «болячок» вирощування сільськогосподарських культур, таких як перевитрати посівного матеріалу, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, добрив тощо.

Ключові слова


цифрові технології; стадії виробництва; сільськогосподарські підприємства; точне землеробство; ефективність; рослинництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshchuk, Yu. O. (2018). Areas of Digitization of Agrarian Enterprises. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/68.pdf [In Ukrainian].

Klochan, V. V. (2012). System of information and consulting support of agrarian sphere. Mykolaiv: MSAU, 371 p. [In Ukrainian].

Kropyvko, M. F. (2012). Strategic directions of reforming management of complex development of agro-industrial production and rural territories. Kyiv: NNTS IAE, 82 p. [In Ukrainian].

Lobas M. G., Rossokha V. V., Sokolov D. O. (2016). Management of innovation and technological development of the agrosphere. Kyiv: NNTS IAE, 416 p. [In Ukrainian].

Lyashenko, V. I., Vyshnevs’kyy, O. S. (2018). Digital Modernization of the Ukrainian Economy as a Breakthrough. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 252 p. [In Ukrainian].

Bacco, M., Barsocchi, P., Ferro, E., Gotta, A., Ruggeri, M. (2019) The Digitisation of Agriculture: a Survey of Research Activities on Smart Farming. Array. Vol. 3-4. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005619300098 [In English].

Walter, A., Finger, R., Huber, R., Buchmann, N. (2017) Opinion: smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proc Natl Acad Sci. Vol. 114(24), pp. 6148-6150 [In English].

Karpenko, A. M. (2012). Priority directions of innovative plant development. Ekonomika ta upravlinnya APK. no. 9, pp. 16-20 [In Ukrainian].

Rossokha, V. V., Sokolov, D. O. (2013). Technological transformations in agro-industrial production: trends and results. Innovative economic development: processes and phenomena. Dnepropetrovsk: National Mining University, pp. 429–473 [In Ukrainian].

How to introduce precision farming in the enterprise. Available at: https://smartfarming.ua/ru-blog/kak-nachat-vnedryat-tochnoe-zemledelie-na-predpriyatii [In Russian].

Accurate sovba for KUHN technology. Available at: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/14580-tochna-sivba-za-tekhnolohiieiu-kuhn.html [In Ukrainian].

Achieve balance: application of fertilizers depending on the agrochemistry of the soil. Available at: https://www.growhow.in.ua/dosyagty-balansu-zastosuvannya-dobryv-zalezhno-vid-agrohimiyi-gruntiv [In Ukrainian].

Agro weather, meteo.farm company. Available at: https://www.meteo.farm [In Ukrainian].

Rudenko, M. V. (2019). Problems and prospects of using Internet technologies in agricultural enterprises. Ekonomika APK. no. 10, pp. 79-86 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волощук Ю. О. Напрями цифровізації аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/68.pdf


Клочан В. В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери. Миколаїв: МДАУ, 2012. 371 с.


Кропивко М. Ф. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 82 с.


Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2016. 416 с.


Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 252 с.


Bacco M., Barsocchi P., Ferro E., Gotta A., Ruggeri M. The digitisation of agriculture: a survey of research activities on smart farming. Array. 2019. Vol. 3-4. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005619300098.


Walter A., Finger R., Huber R., Buchmann N. Opinion: smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proc Natl Acad Sci. 2017. Vol. 114(24). P. 6148-6150.


Карпенко А.М. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва. Економіка та управління АПК. 2012. № 9. С. 16–20.


Россоха В. В., Соколов Д. О. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві: тенденції та результати. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія. Дніпропетровськ: ВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. С. 429–473.


Как внедрять точное земледелие на предприятии URL: https://smartfarming.ua/ru-blog/kak-nachat-vnedryat-tochnoe-zemledelie-na-predpriyatii.


Точна сівба за технологією KUHN URL: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/14580-tochna-sivba-za-tekhnolohiieiu-kuhn.html


Досягти балансу: застосування добрив залежно від агрохімії ґрунтів. URL: https://www.growhow.in.ua/dosyagty-balansu-zastosuvannya-dobryv-zalezhno-vid-agrohimiyi-gruntiv.


Агро погода, компанія meteo.farm URL: https://www.meteo.farm.


Руденко М. В. Проблеми та перспективи використання Інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 10. С.79–86.

Copyright (c) 2020 Микола Вікторович Руденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420