DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202033

КОМПЕТЕНТНІСТЬ HR-ПІДРОЗДІЛУ З ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Оксана Олександрівна Чернушкіна, Дарія Андріівна Попович, Ірина Володимирівна Сторожук

Анотація


Метою статті є дослідження компетентності HR-підрозділу з формування і використання інноваційних технологій мотивування персоналу. Визначена проблема формування результативної системи оцінки та атестації персоналу для практичної роботи кадрових служб. Обґрунтовано доцільність комплексної оцінки ефективності діяльності HR-підрозділу у сфері мотивування, які охоплюють інноваційні технології мотивування персоналу. Наведено узагальнену послідовність аналізу компетентності HR-підрозділу у мотиваційній сфері. Розглянуто критерії ствердження з високим рівнем ймовірності про можливість власними силами забезпечувати успішне впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу. Запропоновано впровадження таких технологій мотивування персоналу, які будуть корелювати зі стратегічними цілями підприємств. Виявлено найкращі мотиваційні інструменти для одержання очікуваного ефекту. Також встановлено, що й HR-підрозділ промислового підприємства повинен мислити стратегічно.


Ключові слова


управління персоналом; компетентність; мотивація; мотивування; HR-підрозділ

Повний текст:

PDF

Посилання


Korsikova, N., Sokolova, L. (2012). Ispol'zovanie benchmarkinga kak instrumenta povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiy [The use of benchmarking as a tool to increase the competitiveness of enterprises]. Ekonomіka kharchovoї promislovostі Economics of the food industry, 2(14). 43–46 [in Russian].

Bodaretska, O. M., Melnyk, O. H., Zhezhukha, V. Y. (2015). Poniattia tekhnolohii motyvuvannia personalu pidpryiemstv [The concept of enterprise staff motivation technologies]. Ekonomika. Finansy. Pravo –– Economy. Finances. Jurisprudence, 11. 7-11 [in Ukraine].

Khayrullin, I. G. (2011). Informatsionno-analiticheskaya podderzhka upravlencheskikh resheniy [Information and analytical support for management decisions]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo finansovo-ekonomicheskogo instituta Bulletin of Kazan State Institute of Finance and Economics, 2 (23). 63–67 [in Russian].

Khomenko, I. M. (2013). Formuvannia motyvatsiinoho mekhanizmu upravlinnia personalom mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of motivational mechanism of personnel management of machine-building enterprises]. Ekonomichnyi chasopys - XXI Economic Annals - XXI, 7-8 (2). 39–42 [in Ukraine].

Malakhova, V. M. (2017). Zbalansovana systema pokaznykiv, yikh rozrobka ta analiz [Balanced scorecard, development and analysis]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho un-tu Scientific papers of Kirovograd National Technical University, 12(1). 266–273 [in Ukraine].

Protsenko, S., Zazhyhyna, K. (2016). Opyt vnedreniya sistemy sbalansirovannykh pokazateley [Experience in implementing a balanced scorecard]. Menedzher po personalu HR Manager, 1–2. 52–61 [in Russian].

Smyrnov, V.V., Klymenko, O. O. (2017). Systema zbalansovanykh pokaznykiv yak efektyvnyi instrument ob’iektyvnoi otsinky diialnosti pidpryiemstva [Balanced Scorecard as an effective tool for objective evaluation of enterprise performance]. Akademichnyi ohliad Academic Review, 2. 97–102 [in Ukraine].

Mazur, N. O. (2016). Motyvatsiia i stymuliuvannia personalu : teoretychni aspekty [Personnel motivation and stimulation: theoretical aspects]. Visnyk Rivnenskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu Bulletin of Rivne State Technical University, 7. 37–46 [in Ukraine].

Peretiatko, A., Tarianyk, O. (2013). Aktyvizatsiia motyvatsiinoho vzaiemozviazku : ochikuvannia - vynahoroda - rezultaty pratsi [Activation of the motivational relationship: expectations - reward - results of work]. Ukraina: aspekty pratsi Ukraine: aspects of work, 8. 45–50 [in Ukraine].

Vedernikov, M., Zelena, M., Volianska-Savchuk, L., Litinska, V. & Boiko, J. (2020). Management of the Social Package Structure at Industrial Enterprises on the Basis of Cluster Analysis. TEM Journal, 9(1), 249-260.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корсикова Н. Использование бенчмаркинга как инструмента повышения конкурентоспособности предприятий / Н. Корсикова, Л. Соколова// Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 2(14). – С. 43–46.


Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О. М. Бодарецька, О. Г. Мельник, В. Й. Жежуха // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 11. - С. 7-11.


Хайруллин И. Г. Информационно-аналитическая по­ддержка управленческих решений / И. Г. Хайруллин // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. – 2011. – № 2 (23). – С. 63–67.


Хоменко І. М. Формування мотиваційного меха­нізму управління персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Хоменко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 7-8 (2). – С. 39–42.


Малахова В. М. Збалансована система показників, їх розробка та аналіз / В. М. Малахова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 266–273.


Проценко С. Опыт внедрения системы сбалансированных показателей / С. Проценко, К. Зажигина // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 1–2. – С. 52–61.


Смирнов В.В. Система збалансованих показників як ефективний інструмент об’єктивної оцінки діяльності підприємства / В. В. Смирнов, О. О. Клименко // Академічний огляд. – 2017. – № 2. – С. 97–102.


 Мазур Н. О. Мотивація і стимулювання персоналу : теоретичні аспекти / Н.О. Мазур // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. – 2016. – № 7. – С. 37 – 46.


Перетятько А. Активізація мотиваційного взаємозв'язку : очіку­вання - винагорода - результати праці / А. Перетятько, О. Таряник // Україна : аспекти праці. – 2013. – № 8. – С 45 – 50.


Vedernikov, M., Zelena, M., Volianska-Savchuk, L., Litinska, V. & Boiko, J. (2020). Management of the Social Package Structure at Industrial Enterprises on the Basis of Cluster Analysis. TEM Journal, 9(1), 249-260.

Copyright (c) 2020 Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Оксана Олександрівна Чернушкіна, Дарія Андріівна Попович, Ірина Володимирівна Сторожук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420