РОЛЬ ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОДІЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213379

Ключові слова:

сільська територія, лізинг, лізингові операції, інвестиції, агропромислове виробництво, устаткування

Анотація

У статті висвітлено проблему розвитку і територіальної організації сільських територій та оптимізації діяльності їх населення, яка актуалізувалась після реформування відносин власності на землю, запровадження інституту приватної власності на земельні ділянки й вільного підприємництва в сільському економічному просторі. Розглянуто питання комплексного розвитку сільських територій, визначено особливості і характер нових форм підприємницької діяльності, зокрема лізингу, в цьому процесі. Розкрито роль і значення лізингової діяльності в забезпеченні ефективності агропромислового виробництва, розбудові сільських територій, створенні нормальних умов життєдіяльності сільського населення. Відзначено, що лізинг став можливим тому, що чинна податкова система дає можливість маніпулювати податковими умовами ведення підприємництва. Під час лізингу провадиться заміна договірних відносин купівлі-продажу в кредит договором оренди та у такий спосіб реалізується податкова сутність операції.

Зазначено, що формування розвитку лізингових відносин в агропромисловому виробництві дасть змогу вирішити питання подальшої активізації інвестиційного процесу, оновлення виробничого капіталу, випуску конкурентоспроможної продукції, поповнення бюджету коштами і подальшої стабілізації економіки.

Біографія автора

Valerii Bondarenko, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами

Посилання

Vnukova, N. N. (2015), "Assessment of opportunities for leasing development in Ukraine" ["Otsinka mozhlyvostei rozvytku lizynhu v Ukraini"], Aktualni problemy ekonomiky, No. 5, pp. 9-57 [in Ukrainian].

Danylyshyn, B. M., Cherniuk, L. H., Fashchevskyi, M. I. (2007), Spatial organization of productive forces of Ukraine: meso- and macro-regional level [Prostorova orhanizatsiia produktyvnykh syl Ukrainy: mezo- ta makrorehionalnyi riven], Knyha-Veha, Vinnytsia, 572 p. [in Ukrainian].

Prylutskyi, L. N. (2017), Financial leasing. Legal bases, economics, practice [Finansovyy lizing. Pravovyye osnovy. ekonomika. praktika, OS-89, Moscow, p. 272 [in Russian].

Ponomarenko, T. (2006), "Through the systematic regulation of leasing operations to create high-tech industries" ["Cherez systemne rehuliuvannia lizynhovykh operatsii do stvorennia vysokotekhnolohichnykh vyrobnytstv"], Lizynh v Ukraini, No. 3, p. 7.

"Indicators of leasing development in other countries" ["Pokaznyky rozvytku lizynhu v inshykh krainakh"] (2006), Lizynh v Ukraini, No. 3, pp. 13-15 [in Ukrainian].

State and prospects of the development of material and technical support of agro-industrial production [Stan ta perspektyvy rozvytku materialno-tekhnichnoho zabezpechennia ahropromyslovoho vyrobnytstva], IAE UAAN, Kyiv, 48 p. [in Ukrainian].

Tanklevska, N. S. (2007), "Problems of leasing development in regional agro-industrial complexes" ["Problemy rozvytku lizynhu u rehionalnykh APK"], Ekonomika APK, No. 3, pp. 58-61 [in Ukrainian].

Kholodnyy, G. A. (2017), "Analysis of the effectiveness of leasing operations" ["Analiz effektivnosti lizingovykh operatsiy"], Biznes – Inform, No. 7, pp. 34-37 [in Russian].

Kholodnyi, H. O. (2007), Leasing in the investment mechanism of innovative development of enterprises [Lizynh v investytsiinomu mekhanizmi innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv], KhNEU, Kharkiv, p. 195 [in Ukrainian].

Kharchenko, S. A. (2009), "Methodical bases of calculation of leasing payments" ["Metodychni osnovy rozrakhunku lizynhovykh platezhiv"], Aktualni problemy ekonomiky, Kyiv, pp. 188-195 [in Ukrainian].

Tsyhanov, S. A. (2016), "Organizational and economic aspects of leasing" ["Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty vykorystannia lizynhu"], Ekonomika APK, No. 11, pp. 67-69 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-02

Номер

Розділ

Статті