ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (на прикладі Донецької області)

Автор(и)

  • Inna Zablodska Луганська філія ДУ «Інститут економіко-правових досліджень НАН України ім. В. К. Мамутова», м. Сєвєродонецьк, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1410-6194
  • Svitlana Hrechana ДУ «Інститут економіко-правових досліджень НАН України ім. В. К. Мамутова», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4669-3258
  • Oxana Romachova Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8828-3081

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213386

Ключові слова:

об’єднана територіальна громада, ідентифікація, імідж, моніторинг, стратегія, адміністрування розвитку

Анотація

У статті охарактеризовано процес розбудови об’єднаних територіальних громад Донецької області. Відзначено, що основними чинниками високого рейтингу регіону щодо формування ОТГ стали численність їх населення та значна державна фінансова підтримка. Проаналізовано динаміку ресурсної бази громад і деталізовано витрати, які спрямовуються на розбудову та покращення рівня життя мешканців. За сукупністю позитивних та негативних ознак констатовано гарну налагодженість у громадах регіону процесів забезпечення фінансовими ресурсами та проблеми зі здійсненням капітальних видатків. Обґрунтовано можливий зв’язок таких прорахунків із відсутністю ідентифікації ОТГ. Задля підтвердження припущення виконано моніторинг стратегій розвитку об’єднаних громад Донецької області в контексті використання ними інструментів ідентифікації. Відзначено обмежене включення відповідних положень до стратегій розвитку з метою подальшої оптимізації адміністрування розвитку та достатньо широке використання маркетингового інструментарію в частині створення позитивного іміджу громади, закладаючи підґрунтя успішного позиціонування та просування, дбаючи про розбудову ОТГ.

Біографії авторів

Inna Zablodska, Луганська філія ДУ «Інститут економіко-правових досліджень НАН України ім. В. К. Мамутова», м. Сєвєродонецьк

д.е.н., професор

Svitlana Hrechana, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень НАН України ім. В. К. Мамутова», м. Київ

к.е.н, доцент

Oxana Romachova, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк

к.е.н., доцент

Посилання

"Assessment of financial indicators of budgets of 806 ATC. Rating for 2019" ["Otsinka finansovykh pokaznykiv biudzhetiv 806 OTH. Reitynh za 2019 rik"], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12192

Ustymenko, V. A., Zablodska, I. V., Burbelo, S. О., Zablodska, D. V., Saenko, P. O. (2019), "Identification and positioning of the amalgamated territorial communities: methodical tools" ["Identyfikatsiia ta pozytsionuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad: metodychnyi instrumentarii"], Ekonomika ta pravo, vol. 1 (52), pp. 44-50. [in Ukrainian].

Hrynkevych, S., Brukh, O., Bernatska, I. (2018), "Marketing environment influence on the development of united territorial communities" ["Vplyv marketynhovoho seredovyshcha na rozvytok obiednanykh terytorialnykh hromad"], Ahrarna ekonomika, vol. 11, No. 1-2, рр. 59-69, available at: https://doi.org/10.31734/ agrarecon2018.01.059

Budnikevich, I. M., Havrysh, I. I. (2018), "Marketing tools of formation and development of territories’ attractiveness for the target audience "population" ["Marketynhovi instrumenty formuvannia ta rozvytku pryvablyvosti terytorii dlia tsilovoi audytorii "naselennia"], Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 50, pp. 33-43 [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M. (2019), "On the value principles of the marketing construct "form – image – brand – reputation of the territory" as a priority of the state policy in the field of tourism in Ukraine" ["Pro tsinnisni zasady marketynhovoho konstruktu "obraz – imidzh – brend – reputatsiia terytorii" yak priorytetu derzhavnoi polityky v sferi turyzmu v Ukraini"], Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 76-83, doi: 10.32702/2306-6814.2019.1.76 [in Ukrainian].

Dudkina, O. P. (2016), "Marketing of territories as a tool to ensure competitive development" ["Marketynh terytorii yak instrument zabezpechennia konkurentospromozhnoho rozvytku"], Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 21. pp. 9-13 [in Ukrainian].

Rohozian, Yu. S., Sieriebriak, K. I. (2020), "Analysis of scientific approaches to the problems of determining and systematizing the parameters of positioning of local level territories" ["Analiz naukovykh pidkhodiv do problematyky vyznachennia ta systematyzatsii parametriv pozytsionuvannia terytorii lokalnoho rivnia"], Ekonomika ta derzhava, vol. 5, рр. 6-10, doi: 10.32702/2306-6806.2020.5.6 [in Ukrainian].

Smerichevskyi, S. F., Sibruk, V. L. (2018), "Strategic aspects of place marketing in conditions of decentralization in Ukraine" ["Stratehichni aspekty marketynhu terytorii v umovakh detsentralizatsii upravlinnia Ukrainy"], Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 26 (2), pp. 55-59 [in Ukrainian].

Mazur, Yu. P., Nevlad, V. F. (2019), "The use of marketing technologies in the activities of the united national territorial communities" ["Vykorystannia marketynhovykh tekhnolohii u diialnosti obiednanykh terytorialnykh hromad"], Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1, pp. 96-101, doi: 10.31339/2313-8114-2019-1(11)-96-101 [in Ukrainian].

"Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government" ["Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia"], Official site Decentralization of power, available at: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info

"Decentralization. Local budgets of 159 amalgamated territorial communities for 2016" ["Detsentralizatsiia. Mistsevi biudzhety 159 obiednanykh terytorialnykh hromad za 2016 rik"], available at: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/finansovo-analitichni-materiali-byudzheti-159-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-u-2016-rotsi/

"Assessment of the financial capacity of 366 amalgamated territorial communities for 2017 (by regions)" ["Otsinka finansovoi spromozhnosti 366 obiednanykh terytorialnykh hromad za 2017 rik (u rozrizi oblastei)"], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/183/366.pdf

"The experts analyzed the budgets of the amalgamated communities of each region for 2018" ["Eksperty proanalizuvaly biudzhety obiednanykh hromad kozhnoi oblasti za 2018 rik"], available at: https://decentralization.gov.ua/news/10674

"Experts analyzed the financial performance of 806 ATCs separately for each region" ["Eksperty proanalizuvaly finansovi pokaznyky 806 OTH okremo po kozhnii oblasti"], available at: https://decentralization.gov.ua/ news/12277

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-02

Номер

Розділ

Статті