DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213483

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНЦІЙ ХХI СТОЛІТТЯ

Olena Vartanova

Анотація


Обґрунтовано необхідність формування у студентів компетенцій ХХІ століття. Визначено перелік та надано характеристику компетенцій ХХІ століття, визначених на Всесвітньому економічному форумі, які відображають зміни в переліку пріоритетних сфер компетентності ХХІ століття, важливих для бізнесу.

Акцентовано увагу на необхідності постійної модернізації контенту та інструментів методики викладання управлінських дисциплін у закладах вищої освіти, спрямованої на максимальне урахування змін бізнес-середовища та сучасних трендів розвитку бізнесу. Запропоновано колекцію педагогічних методів і прийомів, спрямованих на формування у студентів компетенцій ХХІ століття, що дають змогу підвищити педагогічні спроможності викладача і зробити педагогічний процес більш яскравим та ефективним. Запропоновано застосування в навчальному процесі методичного інструментарію не лише з арсеналу методики викладання управлінських дисциплін, а ще з психології, коучингу, евристичних методів і теорії вирішення винахідницьких завдань, тренінгових методик.


Ключові слова


заклад вищої освіти; компетенції ХХІ століття; методика викладання управлінських дисциплін; методи; прийоми; педагогічна майстерність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kholkovskaya, I. L. (2017), Professional and pedagogical competence of a teacher of higher education: a textbook, [Profesiino-pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: navch. posib.], Nilan Ltd., Vinnytsia, 144 p. [in Ukrainian].

Davos 2020: Here's what you need to know about the future of work, available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/davos-2020-future-work-jobs-skills-what-to-know/

Vartanova, O. V. (2016), Methodical instructions for practical classes in the discipline "Innovation". Topic: "Methods of finding new ideas" [Metodychni vkazivky do praktychnykh zaniat z dystsypliny "Innovatsiina diialnist". Tema: "Metody poshuku novykh idei", SNU im. V. Dalia, Severodonetsk, 24 p.

Kolomytseva, O. V. (2017), Methods of teaching economic disciplines: a textbook for independent work [Electronic resource] [Metodyka vykladannia ekonomichnykh dystsyplin: navch.-metod. posib. dlia samost. roboty [Elektronnyi resurs]], ChDTU, Cherkasy, 92 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Olena Vartanova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420