ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ ДЛЯ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ЕКОСИСТЕМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.59.2020.219484

Ключові слова:

менеджмент, обмін знаннями, університет, підприємницька екосистема, неявне знання, когнітивний розрив

Анотація

Статтю присвячено питанням менеджменту обміну знаннями між вченими університетів і працівниками малих фірм у підприємницьких екосистемах. Відзначено, що в останні десятиліття підвищується роль третьої складової місії університету, яку пов'язують з обміном знаннями, і це підвищує вимоги щодо спільного створення когнітивного продукту із зовнішніми для закладу зацікавленими особами, зокрема із підприємництвом. Показано, що сучасне тлумачення ролі університету у суспільстві та економіці обумовлює для викладачів створення трьох видів пізнавальних напрацювань, що є суміжними, але різними: наукового знання, педагогічного знання змісту навчальних курсів, а також прикладних результатів, орієнтованих на потреби обміну знаннями із підприємництвом. Розглянуто проблеми передачі та засвоєння явних і неявних знань, що утворюються при співпраці вчених університету і працівників малих фірм. Обґрунтовано, що в обміні результатами пізнання із використанням матеріальних носіїв когнітивна сутність, що передається, втрачає властивість знань бути виправданим переконанням автора, оскільки виходить за межі ментального наповнення його розуму. Доведено, що обмін знаннями між вченими університетів і працівниками фірм, що є суб’єктами різних видів діяльності та пізнання, потенційно сприяє започаткуванню нестандартних і корисних рішень, але не позбавлений когнітивних розривів, що є чинниками неповноти усвідомлення окремими особами спільного когнітивного доробку, а тому потребує уваги менеджерів.

Біографії авторів

Sergiy Porev, Інститут магнетизму НАН та МОН України

к.е.н., завідувач лабораторії проблем організації науки у вищих навчальних закладах

Olena Kolomytseva, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Mason, C., Brown, R. (2014), Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship (Final report to OECD). OECD, Paris, 38 p.

Brown, R., Mason, C. (2017), "Looking inside the spiky bits: a critical review and conceptualization of entrepreneurial ecosystems", Small Business Economics, No. 49, pp. 11-30.

Malecki, E. (2018), "Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems". Geogr. compass, e12359, 21 p.

Ratten, V. (2020), "Entrepreneurial ecosystems", Thunderbird Int. Bus. Rev., Vol. 62, No. 5, pp. 447-455.

Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., Mian, S. (2016), "Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape", Small Business Economics, Vol. 47, No. 3, pp. 551-563.

Porev, S. M. (2018), Between science & game. Research policy, universities and entrepreneurial ecosystems: monograph [Mizh naukoiu i hroiu. Polityka doslidzhen, universytety i pidpryiemnytski ekosystemy: monohrafiia]. Malotirazhka, Kyiv, 179 p. [in Ukrainian].

Bramwell, A., Hepburn, N., Wolfe, D. A. (2012), "Growing innovation ecosystems: university-industry knowledge transfer and regional economic development in Canada". In: Final Report to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Toronto, 63 p.

Roja, A. (2015), "Technology entrepreneurial ecosystems and entrepreneurship in the west region of Romania", Studia Universitatis "Vasile Goldis" Arad-Economics Series, Vol. 25, Iss. 1, pp. 40-59.

Rakićević, J., Jakšić, M. L., Ukropina, N. (2018), "The role of support organization in technology entrepreneurship ecosystem: case of Serbia", SYMORG 2018, Zlatibor, June 7-10, 2018, pp. 666-674.

Davymuka, S. A., Fedulova, L. I. (2016), Regional innovative systems: development directions in terms of European integration: monograph [Rehionalni innovatsiini ekosystemy: napriamy rozbudovy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: monohrafiia], State Institution "Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine". Apriori, Lviv, 464 p. [in Ukrainian].

Stam, E. (2015), "Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique", European Planning Studies, Vol. 23, No. 9, pp. 1759-1769.

Annanperä, E., Liukkunen, K., Markkula, J. (2016), "Managing emerging business ecosystems – a knowledge management viewpoint", In: Proceedings of AMCIS 2016, San Diego.

Bandera, C., Keshtkar, F., Bartolacci, M., Neerudu, S., Passerini, K. (2017), "Knowledge management and the entrepreneur: Insights from Ikujiro Nonaka's dynamic knowledge creation model (SECI)", International Journal of Innovation Studies, No. 1, pp. 163-174.

Girard, J., Girard, J. (2015), "Defining knowledge management: Toward an applied compendium", Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 3, No. 1, pp. 1-20.

Benneworths, P. (2011), Towards a strategic management agenda for University Knowledge Exchange, European Centre for Strategic Management. ESMU, Brussels, 48 p.

Sara, D., Francesco, C. (2016), "University knowledge exchange and the SKIN Project", Research on Education and Media, Vol. 8, No. 2, pp. 33-41.

Paulin, D., Suneson, K. (2012), "Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers – three blurry terms in KM", Electronic Journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 1, pp. 81-91.

Bager, T. (2018), "Knowledge exchange and management research: barriers and potentials", European Business Review, Vol. 30, No. 2, pp. 169-182.

Nonaka, I., Toyama, R., Hirata, T. (2008), Managing flow. A process theory of the knowledge-based firm. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 276 p.

Davey, T., Rossano, S., van der Sijde, P. (2016), "Does context matter in academic entrepreneurship? The role of barriers and drivers in the regional and national context", Journal of Technology Transfer, No. 41, pp. 1457-1482.

Cai, Y., Ma, J., Chen, Q. (2020), "Higher education in innovation ecosystems", Sustainability, No. 12, p. 4376.

Tijssen, R., van de Klippe, W., Yegros, A. (2020), "Localization, regionalization and globalization of university-business research co-operation in the United Kingdom", Papers in Regional Science, No. 99, pp. 1215-1236.

Guimón, J., Paunov, C. (2019), "Science-industry knowledge exchange: A mapping of policy instruments and their interactions", OECD Science, Techn. and Industry Policy Papers, No. 66, 33 p.

Banks, G. C., Pollack, J. M., Bochanan, J. E., Kirkman, B. L., Whelpley, C. E., O’Boyle, E. H. (2016), "Management’s science-practice gap: A grand challenge for all stakeholders", Academy of Management Journal, Vol. 59, No. 6, pp. 2205-2231.

Reichert, S. (2019), The role of universities in regional innovation ecosystems. EUA study, European University Association, Brussels, Belgium. 106 p.

Abreu, M., Grinevich, V., Hughes, A., Kitson, M., Ternouth, P. (2008), Universities, business and knowledge exchange, CIHE, Centre for Business Research, London/Cambridge. 64 p.

Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., O’Connor, A. C. (2018), "Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: A review, analysis and extension of the literature", The Journal of Technology Transfer, Vol. 43, No. 4, pp. 1039-1082.

Mabey, C., Zhao, S. (2017), "Managing five paradoxes of knowledge exchange in networked organizations: new priorities for HRM?", Human Resource Management Journal, Vol. 27, No. 1, pp. 39-57.

Chugh, R. (2019), "Tacit knowledge transfer: Information technology usage in universities. Proc. 11th Int. Joint Conf. on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2019), Vienna, Austria, Sept. 17-19, 2019, Vol. 3, KMIS, pp. 349-355.

Mingers, J., Stading, C. (2018), "What is information? Toward a theory of information as objective and veridical", Journal of Information Technology, No. 33, pp. 85-104.

Radder, H. (2017), "Which scientific knowledge is a common good?", Social Epistemology, Vol. 31, No. 5, pp. 431-450.

Oeberst, A., Kimmerle, J., Cress, U. (2016), "What is knowledge? Who creates it? Who possesses it? The need for novel answers to old questions". In: Cress, U., Moskaliuk, J., Jeong, H. (Eds.), Mass collaboration and education. Springer, Cham, Switzerland, pp. 105-124.

Barley, W. C., Treem, J. W, Kuhn, T. R. (2018), "Valuing multiple trajectories of knowledge: A critical review and research agenda for knowledge management research", Academy of Management Annals, Vol. 12, No. 1, pp. 278-317.

Gonsales, R. V. D., Martins, M. F. (2017), "Knowledge management process: A theoretical-conceptual research", Gest. Prod., São Carlos, Vol. 24, No. 2, pp. 248-265.

Ichikawa, J. J., Steup, М. (2018), "The analysis of knowledge", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. N. Zalta (ed.), available at: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/knowledge-analysis/

Wilson, T. D. (2002), "The nonsense of 'knowledge management'", Information Research, Vol. 8, No. 1, paper No. 144.

Davies, М. (2015), "Knowledge – explicit, implicit and tacit: Philosophical aspects", International encyclopedia of the social & behavioral sciences, pp. 74-90.

Wang, S., Noe. R. A. (2010), "Knowledge sharing: A review and directions for future research", Human Resource Management Review, No. 20, pp. 115-131.

Shulman, L. S. (1987), "Knowledge and teaching: Foundations of the new reform", Harvard Educational Review, Vol. 57, No. 1, pp. 1-22.

Aristotle (2009), The Nicomachean Ethics. Transl. by D. Ross; revised by L. Brown. Oxford University Press Inc., xliii+277 р.

Guzman, G. (2009), "What is practical knowledge?", Journal of Knowl. Manag., Vol. 13, No. 4, pp. 86-98.

Hayek, F. A. (1945), "The use of knowledge in society", Amer. Econ. Rev., Vol. 35, No. 4, pp. 519-530.

Porev, S. М. (2020), "The phenomenon of science in university and economic cognition" ["Fenomen nauky v universyteti ta ekonomichne piznannia"], Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, No. 58, pp. 76-86. [in Ukrainian].

Etzkowitz, H. (2003), "Research groups as "quasi-firms": The invention of the entrepreneurial university", Research Policy, Vol. 32, No. 1, pp. 109-121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

Статті