МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.61.2021.236843

Ключові слова:

охорона здоров’я, первинна медико-санітарна допомога, сімейна медицина, медичний менеджмент, SWOT-аналіз

Анотація

Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних положень, розроблення концептуальних засад та прикладних рекомендацій щодо формування менеджменту закладу первинної медико-санітарної допомоги в сучасних умовах господарювання. Для реалізації поставленої мети використано методи: наукового пізнання, аналізу, синтезу, абстракції та узагальнення – для розкриття сутності категорій «менеджмент», «охорона здоров’я», «первинна медична допомога»; аналізу, деталізації, класифікації та систематизації – при визначенні основних показників діяльності «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницький» (КЗ «ЦПМСД №1»), статистичного та порівняльного аналізу – під час проведення оцінки динаміки загальних показників функціонування Центру; табличний метод - для відображення аналітичної інформації, а саме: аналіз структури населення, яке обслуговує КНП «ЦПМСД №1» за 2015-2019р.р., аналіз укомплектованості лікарських посад КНП «ЦПМСД №1» за 2015-2019р.р.; графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу, підкріплення окремих теоретичних і практичних положень дослідження; SWOT- аналіз КНП «ЦПМСД» №1, зокрема фактори SWOT аналізу КНП «ЦПМСД №1». Було встановлено, що ЦПМД – це соціально значущий медичний бізнес, який потребує застосування особливих методів менеджменту, маркетингу, розвитку з врахуванням специфіки медичних послуг. У дослідженні представлені: перелік більшості проблем, з якими буде стикатись керівництво ЦПМД, зокрема, модель «Цикл управління» в контексті управління медичним закладом. Наукова новизна дослідження полягає у дослідженні менеджменту закладу первинної допомоги та розробці пропозицій щодо його покращення на прикладі проведеного SWOT-аналізу закладу КНП «ЦПМСД №1», де були встановленні головні чинники стратегічного вибору закладу і визначені стратегічні пріоритетні напрями щодо його розвитку, а саме: підвищення якості надання медичних послуг, покращення матеріально-технічного забезпечення, більш ефективного використання наявних ресурсів та забезпечення розвитку кадрового потенціалу.

Біографії авторів

Наталія Глевацька, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Олександр Якушев, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Вікторія Чередниченко, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

On state financial guarantees of medical care: Law of Ukraine of 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.

On approval of the Concept of health care financing reform: Cabinet of Ministers of Ukraine Order of November 30, 2016 № 1013-r Kyiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016 - % D1% 80 # Text.

On Amendments to the Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine of 07.12.2017 № 2233-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2233-19.

Shohet I.M. (2003) Key performance indicators for maintenance of healthcare buildings. Facilities. 21 (1/2). pр. 5-12. [in Israel].

Shohet I.M. (2006). Key parameters for strategic healthcare facilities management. Journal of Construction Engineering and Management. April, 132 (4). DOI: 10.1061/ (ASCE)0733- 9364(2006)132:4(345). [in Israel].

Zahra Yousefli, Fuzhan Nasiri, Osama Moselhi. (2017). Healthcare facilities maintenance management: a literature review. Journal of Facilities Management. July 2017. pp. 1-24. DOI: 10.1108/JFM-10-2016- 0040 [in Canada].

Speziale G. (2015). Strategic management of a healthcare organization: engagement, behavioural indicators, and clinical performance. European Heart Journal Supplements. No. 17. A3-A7. doi:10.1093/eurheartj/suv003 [in Italy].

Voronenko Yu.V. (2014). "Strategic management in health care: theoretical and practical aspects». ["StrategIchne upravlInnya v ohoronI zdorov’ya: teoretichnI ta praktichnI aspekti"], Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy. no. 1 (5), pp. 39-46. [in Ukrainian].

Stefanyshyn L.S. (2019). "Theoretical and methodological bases of strategic management of a health care institution". ["Teoretiko-metodichnI osnovi strategIchnogo upravlInnya zakladom ohoroni zdorov’ya"], Infrastruktura rynku. Vyp. 30, pp. 77-83. [in Ukrainian].

Chopchyk V.D., Orlova N. M. (2018). "Strategic planning of business activities of the dental center, based on the principles of public-private partnership". ["StrategIchne planuvannya bIznes-dIyalnostI stomatologIchnogo tsentru, osnovanogo na zasadah derzhavno-privatnogo partnerstva"], Bulletin of social hygiene and health care organization of Ukraine. No. 4 (78), pp. 26-31. [in Ukrainian].

National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015-2020. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf

Coll. of authors. ; order. prof. Ya.F. Radish, translated by T.D. Bakhteeva; for general ed. prof. M.M. Bilynska, prof. Ya.F. Radish (2013). Public administration of health care in Ukraine: genesis and prospects of development: col. Monograph. [Derzhavne upravlInnya ohoronoyu zdorov’ya v UkraYinI: geneza I perspektivi rozvitku : kol. monogr.]. K.: NAPA, p. 424 [in Ukrainian]. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/aa2d8d7f-9def-4f49-a86b-43c3db9dbd31.pdf

Ministry of health of Ukraine (2018), The Order “On the introduction of changes to the Directory of qualification characteristics of occupations of employees. Issue 78 “Health Care”, URL: http://moz.gov.ua/article/ ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-31102018-1977-pro-vnesennja-zmin-dodovidnika-kvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorovja

Muzychenko A., Hlevatska N., Yakushev O. (2020). Studying and borrowing of advanced foreign experience in professional traning of civil servants for Ukraine. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences. URL: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3977. [in Ukrainian].

Zavadsky I.S. (2001). Management: Management. – In 3 volumes. – Volume. 1-3-edition., Ext. – K: European University Publishing House, 542p.

Batsenko D., Braginsky P., Buchma M. and others (2018). "How to organize the system of primary health care at the local level". ["Yak organIzuvati sistemu nadannya pervinnoYi medichnoYi dopomogi na mistsevomu rivni. OperatsIyne kerIvnitstvo"], Operational management /. Ministry of Health of Ukraine, USAID HIV Services Reform in Action Project, Ukraine Agency LLC, K., 368 p. - [Electronic resource]: https://moz.gov.ua/uploads/0/4992-phc_operational_manual_apr_2018_fin_web1.pdf. [in Ukrainian].

Official site of the Department of Health of the City Council of Kropyvnytskyi. URL: https://uozkmr.gov.ua/about-us/81-kz-centr-pervinnoyi-mediko-sanitarnoyi-dopomogi-1-m-kirovograda.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-28

Номер

Розділ

Статті