ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.62.2021.241826

Ключові слова:

економічний простір, регіон, регіональна економіка, просторова економіка, мережева економіка

Анотація

Статтю присвячено дослідженню визначення поняття економічного простору у сучасному науковому дискурсі. Актуальність роботи зумовлена необхідністю приведення низки положень методології та практики регіонального управління у відповідність до тенденцій розвитку глобальних ринків, потреб сучасності, без чого розвиток економічного простору регіонів України в умовах глобальної конкуренції неможливий. У ході дослідження використано діалектичний, монографічно-аналітичний методи, а також метод порівняльного аналізу, системний і процесний підходи. Обґрунтовано, що саме системний підхід є найбільш придатним для використання у процесі визначення поняття економічного простору. Економічний простір – це територія, на якій функціонують і взаємодіють економічні агенти в межах наявних ресурсних, інституційних, соціальних, інфраструктурних та інших обмежень. Поняття економічного простору відображає функціонування системи, за якої об’єкт управління впродовж визначеного періоду зберігає структуру і властивості незмінними. Регіон визначено як стійку сукупність елементів, взаємопов’язаних соціально-економічними умовами, загальними інтересами, стратегічними цілями та єдиною системою цінностей, розвиток якої забезпечується наявним ресурсним потенціалом, крос-галузевою та міжрегіональною взаємодією, активною участю у регіональних соціально-економічних процесах громадських інститутів.

Біографія автора

Андрій Поліщук, Черкаський державний технологічний університет

аспірант кафедри міжнародної економіки та бізнесу

Посилання

Danylyshyn, B.M., Cherniuk, L.H., Fashchevskyi, M.I. (2007), Spatial organization of productive forces of Ukraine: meso- and micro-regional level [Prostorova orhanizatsiia produktyvnykh syl Ukrainy: mezo- ta mikrorehionalnyi riven]. Kniga-Vega, Vinnytsia, 572 p. [in Ukrainian].

Danylyshyn, B.M, Bystryakov, I.K., Datsiy, O.I et al. (2008), Economic space and dynamics of development of productive forces of Ukraine: theoretical and methodological bases of research (ed. by B.M. Danylyshyn) [Ekonomichnyi prostir i dynamika rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy: teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia (za red. B. M. Danylyshyna)]. RVPS Ukrainy NAS of Ukraine, Kyiv, 220 p. [in Ukrainian].

Bystryakov, I.K., Cherniuk, L.H. (2006), Economic space: aspects of methodological definition (ed. by B.M. Danylyshyn) [Ekonomichnyi prostir: aspekty metodolohichnoho vyznachennia (za red. B. M. Danylyshyna)]. RVPS Ukrainy NAS of Ukraine, Kyiv, 56 p. [in Ukrainian].

Pepa, T.V. (2007), Conceptual bases of development of economic space of Ukraine (ed. by B.M. Danylyshyn) [Kontseptualni osnovy rozbudovy ekonomichnoho prostoru Ukrainy (za red. B. M. Danylyshyna)]. Brama-Ukraina, Cherkasy, Kyiv, 124 p. [in Ukrainian].

Dorohuntsov, S.I., Cherniuk, L.H., Borshchevskyi, P.P. et al. (2002), Socio-economic systems of productive forces of the regions of Ukraine [Sotsialno-ekonomichni systemy produktyvnykh syl rehioniv Ukrainy]. Nichlava, Kyiv, 690 p. [in Ukrainian].

Vasylenko, V.M. (2006), Architecture of regional economic space: a monograph [Arkhitektura regionalnogo ekonomicheskogo prostranstva: monografiya], NAS of Ukraine, Institute of Economic and Legal Research. Yugo-Vostok, Donetsk, 311 p. [in Ukrainian].

Fashchevsky, M.I, Chernyuk, L.H. (2006), "The essence and structure of economic space" ["Sutnist i struktura ekonomichnoho prostoru"], Produktyvni syly Ukrainy, no.1, pp. 21-23 [in Ukrainian].

Classics of economic thought: Essays (2000) [Klassika ekonomicheskoi mysli: sochineniya]. ECSMO-Press, Moscow, 896 p. [in Russian].

Smith, A. (1962), A study of the nature and principles of wealth of peoples [Issledovaniye o prirode i printsypakh bogatstva narodov]. Sotsekgiz, Moscow, 654 p. [in Russian].

Ricardo, D. (1993), "The beginnings of political economy and taxation" ["Nachala politicheskoi ekonomiyi i nalogovogo oblozheniya"], Antologiya ekonomicheskoi klassiki, Ekonomika, Moscow, vol. 1, pp. 397-473 [in Russian].

Khudokormov, A.G. (ed.) (1998), History of economic doctrines (modern stage) [Istoriya ekonomicheskikh ucheniy (sovremennyi etap)]. INFRA-M, Moscow, 733 p. [in Russian].

Christaller, W. "The advantages of space-economic theory for the practice of regional planning", Ekistics, October, 1965, no. 20, pp. 223-227.

Lesh, A. (2007), Spatial organization of the economy: transl. from Deutch (ed. by acad. A.G. Granberg) [Prostranstvennaia organizatsiya khoziaistva: per. s nem. (pod red. akad. A.G. Granberga)]. Nauka, Moscow, 663 p. [in Russian].

Izard, U. (1966), Methods of regional analysis: an introduction to the science of regions [Metody regionalnogo analiza: vvedeniye v nauku o regionakh]. Progress, Moscow, 660 p. [in Russian].

Hoover, E.M., Giarratani, F. (2020), An introduction to regional economics. The webbook of regional science, Regional research Institute, West Virginia University, 304 p.

Czamanski, S. (1977), "Needless complexity in the identification of industrial complexes: A comment", Journal of Regional Science, vol. 17, pp. 47-59.

Porter, M. (2011), "Competition, competitive advantage and clusters", Oxford University Press, available at: https://es.scribd.com/document/191677224/Competition-Strategy-Porter

Maillat, D. (1991), "The innovation process and the role of the milieu". Regions Reconsidered: Economic Networks, Innovation, and Local Development. Mansell, London, pp. 103-118.

Krugman, P. (1995), Development, geography and economic theory. MTT Press, Cambridge, 127 p.

Enright, M.J. (2000), "Regional clusters and multinational enterprises: independence, dependence, or interdependence?", International Studies of Management and Organization, vol. 30, pp.14-138.

Schuler, R. (1997), "Transportation and telecommunications networks: Planning urban infrastructure for the 21st century", Urban Studies, vol. 39 (2), pp. 297-310.

Karlsson, C., Zhang W.-B. (2001), "The role of universities in regional development: Endogenous human capital and growth in a two-region model", The Annals of Regional Science, vol. 35, pp. 179-197.

Schmitt-Egner, P. (2002), "The concept of "region": Theoretical and methodological notes on its reconstruction", European Integration, vol. 24, no. 3, pp. 179-200.

Markusen, A. (1987), Regions: Economics and Politics of Territory. Rowman and Littlefield Publishers, 200 p.

Dawkins, C.J. (2003), "Regional development theory: conceptual foundations, classic works, and recent developments", Journal of Planning Literature, vol. 3, pp. 144-145.

Alampiev, P.M. (1963), Economic zoning of the USSR [Ekonomicheskoye raionirovaniye SSSR]. Izd-vo ekon. lit-ry, Moscow, 96 p. [in Russian].

Nekrasov, N.N. (1975), Regional economy: theory, problems, methods [Regionalnaya ekonomika: teoriya, problemy, metody]. Economics, Moscow, 317 p. [in Russian].

Kolosovsky, N. (1970), Fundamentals of economic zoning [Osnovy ekonomicheskogo raionirovaniya]. Moscow, 200 p. [in Russian].

Granberg, A.G. (2007), Multi-regional systems: economic and mathematical research [Mnogoregionalnyie sistemy: ekonomiko-matematicheskoye issledovaniye]. Sib. nauch. izd-vo, Novosibirsk, pp. 13-31 [in Russian].

Shniper, R.I. (1979), Regional preplanned research (economic aspect) [Regionalnyie predplanovyie issledovaniya (ekonomicheskiy aspekt)]. Nauka, Novosibirsk, 255 p. [in Russian].

Mirzodaeva, T.V. (2004), "Theoretical and methodological approaches to the development of the region" ["Teoretyko-metodolohichni pidkhody do doslidzhennia prostorovoho rozvytku rehionu", Rehionalna ekonomika, no. 2, pp. 118-126 [in Ukrainian].

Matvianko, R.O. (2013), "Mechanism of forming the category "space" ["Mekhanizm formuvannia katehorii "prostir"], Aktualni problemy ekonomiky, no. 6 (144), pp. 17-20 [in Ukrainian].

Bavico, O.Ye. (2012), "The architecture of the current regional economic space" ["Arkhitektonika suchasnoho rehionalnoho ekonomichnoho prostoru", Ekonomika ta derzhava, no 7, pp. 18-21 [in Ukrainian].

Rodchenko, V.B., Prus, Yu.I. (2016), "Theoretical and methodical bases of the development of regional economic space in the conditions of transformational shift" ["Teoretyko-metodychni zasady rozvytku rehionalnoho ekonomichnoho prostoru v umovakh transformatsiinykh zrushen"], Sotsialna ekonomika, vol. 52, no. 2, pp. 46-53 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті