КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКУСІЙ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.62.2021.241827

Ключові слова:

конкурентоспроможність, інновації, освіта, охорона здоров’я, COVID-19, стійкість

Анотація

Метою роботи є дослідження змісту конкурентоспроможності країни у сучасній науці та виявлення напрямів його трансформації під впливом COVID-19. Для реалізації поставленої мети використано методи структурно-логічного аналізу, синтезу, узагальнення. Результатом наукового дослідження є встановлення сучасних аспектів у сприйнятті конкурентоспроможності країни під впливом пандемії COVID-19: економічна стійкість, співпраця та соціальний добробут. Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні системи рушіїв конкурентоспроможності країни: підвищення рівня освіти, професійного навчання; сприяння науковим розробкам та дослідженням, інноваційній діяльності; потужна система охорони здоров’я; зростання частки високотехнологічної продукції у внутрішньому виробництві та в експорті; диверсифікація промислового виробництва; розвиток міжнародної співпраці, кооперації та інтеграції; досягнення фінансової стійкості країни до потрясінь та шоків. Практична значимість дослідження визначається подальшою розробкою відповідних заходів державної політики, які здатні вплинути на досягнення конкурентоспроможності України під впливом пандемії COVID-19.

Біографії авторів

Марина Петченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

к.е.н.

Тарас Литовченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

курсант

Посилання

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.

Szentes, T. (2011). Concept, measurement, and ideology of «national competitiveness». Köz-gazdaság, 6 (4), 9-59.

Fagerberg, J. (1988). International Competitiveness. The Economic Journal, 98(391), 355–374.

Vertelieva, O. (2016). Faktory mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 33–48.

Konkurentospromozhnist ukrainskoi ekonomiky (2006). [Kvasniuk B.Ie., Kirieiev S.I., Bolkhovitinova O.Iu. ta in.]; za red. B.Ie. Kvasniuka. K. : In-t ekon. ta prohnozuv., 96 р.

Bazyliuk, Ya.B. (2002). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: sutnist ta umovy zabezpechennia. K. : NISD, 132 р.

Kyzym, M.O., Kriachko, Ye.M. (2010). Formuvannia derzhavnoi tsilovoi prohramy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy : monohrafiia. Kh. : VD «INZhEK», 292 р.

Skrypnyk, N. Ye., Khairutdinov, E. O. (2016). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: sutnist i suchasni pidkhody do tlumachennia. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, 16(4), 34-38.

Sevruk, I. M., Tropynina, A. S. (2019). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii. Business Inform, 5, 20-28.

Aiginger, K., Bärenthaler-Sieber, S., Vogel, J. (2013). Competitiveness under New Perspectives. Working Paper № 44.

Economakis, G., Markaki, M., Anastasiadis, A. (2015). Structural analysis of the Greek economy. Review of Radical Political Economics, 47, 424–445.

Economakis, G., Markaki, M., Androulakis, G., Anastasiadis, A. (2018). Imperialist Exploitation and Crisis of the Greek Economy: a Study. In: Crisis, Movement, Strategy: The Greek Experience. Brill, Р. 40–66.

Trigg, A.B. (2020). Thirlwall’s Law and uneven development under Global Value Chains: a multi-country input–output approach. Journal of Economic Structures, 9, 1–22.

Petralia, S., Balland, P.-A., Morrison, A. (2017). Climbing the ladder of technological development. Research Policy, 46, 956–969.

Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті