АНАЛІЗ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.62.2021.241838

Ключові слова:

потенціал, енергозбереження, енергоємність, промисловість, енергоефективність

Анотація

Метою роботи є обґрунтування напрямів управління потенціалом енергозбереження промислового сектору національної економіки. Для реалізації поставленої мети використано методи економіко-математичного моделювання та отримано функцію, яка відображає зв'язок структурних зрушень з енергоємністю ВВП України. Результатом наукового дослідження є визначення потенційного зниження енергоємності ВВП країни за постачанням первинних енергоресурсів в результаті структурних та технічних зрушень (зменшення частки промислового виробництва та нарощення частки сфери послуг у сфері інформаційних технологій, наукової та технічної діяльності, більш низьких темпів первинного постачання енергетичних ресурсів у порівнянні із ВВП, модернізації технологій постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за рахунок зменшення споживання вугілля). Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні методів аналізу та прогнозування потенціалу енергозбереження у промисловому виробництві України. Практична значимість дослідження визначається подальшою розробкою відповідних управлінських заходів, які здатні вплинути на досягнення енергоефективності промислового сектору України.

Біографії авторів

Ганна Тельнова, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

д.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи та гендерних питань

Вероніка Бицюк, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

студентка

Дмитро Ходін, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

курсант

Посилання

Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: «Bezpeka, Enerhoefektyvnist, Konkurentospromozhnist». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80

Maliarenko, O. Ye., Maistrenko, N. Yu., Stanytsina, V. V. (2016). Obgruntuvannia prohnoznykh obsiahiv potentsialu enerhozberezhennia v ukrupnenykh sektorakh ekonomiky z urakhuvanniam tekhnolohichnykh i strukturnykh zrushen. Problemy zahalnoi enerhetyky, 4, 58-67.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

The International Renewable Energy Agency (IRENA). URL: www.irena.org/remap

Kataiev, O. O. (2013). Dosvid i perspektyvy enerhozberezhennia resursomistkykh pidpryiemstv hirnycho-metalurhiinoho kompleksu Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, 9, 18-30.

Petelin, E. A. (2013). Suchasni tekhnolohii enerhozberezhennia – potentsial rozvytku ta enerhetychna bezpeka pidpryiemstva. Fyzyko-tekhnycheskye problemу hornoho proyzvodstva, 16, 169-175.

Shpak, N. O., Tykhoika, N. Yu. (2010). Zakhody z enerhozberezhennia yak chynnyky zmenshennia sobivartosti produktsii mashynobudivnykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 57-61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті