РОЛЬ BIG DATA У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.248464

Ключові слова:

digital-маркетинг, Big Data, data-driven marketing, сегментація, персоналізація, маркетингова аналітика, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу технології Big Data на ефективність реалізації стратегій digital-маркетингу. Наголошено, що на даний час практично неможливо втілити в життя маркетингову стратегію, яка б не ґрунтувалася на дослідженнях, пошуку та аналізі отриманої інформації. Технологія Big Data активно використовується для розуміння цільової аудиторії, поведінки споживачів, ринкової кон’юнктури тощо. Зазначено, що робота з «великими даними» є запорукою для створення якісного продукту чи сервісу та вдалому просуванні їх на ринку. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку даної технології протягом останніх років. У статті описано основні характеристики та форми великих даних, розглянуто типи даних, які мають особливе значення для фахівців у сфері цифрового маркетингу. Виокремлено ряд завдань, які допомагає вирішити технологія Big Data маркетологам: сегментація аудиторії, аналіз настроїв, цільовий маркетинг, прогнозний і директивний аналіз, вимірювання результатів проведених кампаній тощо. Наведено основні методи аналізу Big Data, а також інструменти та технології їх обробки. Описано ряд проблем та наслідків пов’язаних з використанням «великих даних» у цифровому маркетингу: несанкціоноване використання особистої інформації, проблема масштабування, інтеграція раніше зібраних даних, розрізненість систем збору та обробки інформації, нестача фахівців високого рівня кваліфікації, проблема вироблення універсальної мови спілкування та роботи з даними всередині компанії, загроза зламу, наявність помилок та збоїв у роботі, потенційна можливість нашкодити репутації компанії тощо. Встановлено, що digital-маркетинг, керований даними (data-driven marketing), дозволяє ефективно сегментувати споживачів, чим надалі полегшує можливість робити клієнтам оптимальні персональні пропозиції, а також може суттєво скоротити воронки продажів і підвищити прибутковість компаній. У процесі дослідження було виявлено та обґрунтовано необхідність використання «великих даних» під час реалізації стратегій digital-маркетингу сучасними компаніями, визначено найбільш сприйнятливі сфери для використання Big Data.

Біографії авторів

Євгеній Венгер, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.е.н, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Арман Ахтоян, Черкаський державний технологічний університет

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 075 «Маркетинг»
освітньо-наукової програми «Маркетинг»

Посилання

Цифровий маркетинг як сучасний тренд URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-kak-sovremennyy-trend

Вплив великих даних і машинного навчання на цифрову трансформацію в маркетингу URL: https://www.ieeexplore.ieee.org/document/9103568

How Big Data can contribute to your digital marketing strategy URL: https://www.americanexpress.com/en-ca/business/trends-and-insights/articles/how-big-data-can-contribute-to-your-digital-marketing-strategy/

Big Data в цифровому маркетингу: роль і переваги URL: https://www.litextension.com/blog/big-data/

Гнітецький Є.В. Big Data в маркетингу: орієнтація на споживача URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108730

Big Data в маркетингу URL: https://www.talend.com/resources/big-data-marketing/

Що таке Big Data: характеристики, класифікація, приклади URL: https://www.neurohive.io/ru/osnovy-data-science/big-data/

Data Science: what it is and how it helps us in Digital Marketing URL: https://www.kiwop.com/en/data-science-what-it-is-and-how-it-helps-us-in-marketing

Brinkmann B. Comparing descriptive, predictive, prescriptive, and diagnostic analytics URL: https://www.logianalytics.com/predictive-analytics/comparing-descriptive-predictive-prescriptive-and-diagnostic-analytics/

Salkowitz Rob From Big Data to smart data: using data to drive personalized brand experiences. URL: https://www.scribd.com/document/367656294/From-Big-Data-to-Smart-Data-pdf)

Columbus L. Ten ways Big Data is revolutionizing marketing and sales URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/05/09/ten-ways-big-data-is-revolutionizing-marketing-and-sales/2/#7a84a33d25cd.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті