МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.248473

Ключові слова:

маркетинговий підхід, привабливість регіонів, конкурентоспроможність, територіальний маркетинг, стейкхолдерська привабливість, мультикомпонентна оцінка привабливості регіонів, критерії оцінки

Анотація

У статті презентовано авторський підхід до класифікації видів привабливості регіону шляхом введення нової класифікаційної ознаки «за цільовими аудиторіями» – інвестиційна, бізнесова, поселенська, міграційна, туристична, стейкхолдерська. Виділено стейкхолдерську привабливість регіону в окремий об’єкт дослідження, що зумовлено впливом представницьких і громадських організацій на розробку та реалізацію політичних рішень щодо розвитку привабливості регіонів. Авторами розроблена багатокомпонентна методика оцінки привабливості регіону, яка включає три блоки, що забезпечить різноманітність підходів до її формування.

Запропоноване визначення стейкхолдерської привабливості регіону як сукупності характеристик та умов, якими володіє регіон для реалізації активності регіональних груп впливу, започаткування та популяризації регіональних суспільно-громадських проектів, просування інтересів регіону на різних рівнях та у різних сферах. Для проведення порівняльної оцінки привабливості регіонів для цільової аудиторії «стейкхолдери» підібрано набір доступних статистичних показників згруповані за регіональними індикаторами, який досить повно відображає основні параметри привабливості регіону.

Методика експертної оцінки стейкхолдерської привабливості регіону, яка пропонується авторами, передбачає зосередження уваги на деталізації окремих критеріїв, що розкривають привабливість території у розрізі задоволення інтересів (потреб) груп впливу з метою подальшого відбору та проведення порівняльної оцінки. В якості критеріїв запропоновано розглядати: рівноправність регіональних інституцій, громадська активність, соціальний громадський контроль, прозорість регіональних відносин, соціальний клімат, розвиненість громадських структур, інституцій та об’єднань, вплив корупції, регіональний лобізм. Такий підхід дозволяє розкрити привабливість території у розрізі задоволення інтересів (потреб) визначеної цільової аудиторії з метою подальшого відбору та проведення порівняльної оцінки.

В статті презентовані окремі результати отримані в результаті оцінки стейкхолдерської привабливості Івано-Франківської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської, Львівської, Тернопільської областей та пропозиції з її підвищення.

Біографії авторів

Ірина Буднікевич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Ірина Гавриш, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.е.н., асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Ірина Черданцева, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Посилання

Буднікевич Ірина Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика. ІРД НАН України. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. 645 с.

Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси:ЧДТУ, 2017. Вип. 46. С.60-71.

Громадянське суспільство в Україні. Звіт за результатами дослідження. Демократичне врядування, права людини і розвиток громадянського суспільства. URL: http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1167-20160421-ua-publication

Індекс публічності місцевого самоврядування. URL: http://publicityindex.org/

Нафтогазовий сектор України: прозорість функціонування та доходів (стислий виклад фінального звіту та результатів проекту). Центр «НОМОС» за сприяння МФ «Відродження». URL: http://www.irf.ua/files/ukr/news_1548_ua_PR.pdf

Офіційний сайт Держкомстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. URL: http://decentralization.gov.ua/

Рейтинг «Прозорість 50 найбільших міст та 22 регіонів України». URL: http://transparency.icps.com.ua/

Alemann, Ulrich von: Organisierte Interessen in der Bundesrepublik Deutschland/ Ulrich von Alemann. Opladen: Leske und Budrich, 1987. 199 s.

Gavrysh I., Budnikevich I. (2017). Modern marketing concepts as the basis for formation and increase of the attractiveness of cities and territories. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, №1, pр. 11-18.

Georges Vedel, Pierre Delvolvé Droit administratif : tome 1. Paris : Presses universitaires de France , 1992. – 716 p.

Zablodska I.V., Hrehana S. I., Zablodska D.V. The Identification of the Luhansk Region and the Region Act’s According to the Qualification of Their Sustainable Development in the Conditions of the Joint Forces Operation. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development. 2020, vol.1, p. 197-210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті