ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.249031

Ключові слова:

якість, конкурентоспроможність, інтегрований показник якості, інформаційні технології, функція корисності, показники якості, оцінка якості

Анотація

Статтю присвячено визначенню якості як важливої економічної категорії, що займає ключове місце в маркетинговій товарній політиці. Наголошено, що стратегічним завданням  кожного підприємства сьогодні є досягнення високої економічної ефективності та конкурентоспроможності продукції. Відзначено, що ключову роль на шляху до цієї мети відіграє якість. Визначено, що якість поєднує в собі ряд властивостей продукції, які сприяють задоволенню потреб споживача та відповідають її призначенню. Наголошено, що серед факторів, які впливають на якість продукції, можна виділити виробничі, економічні та людські.

Вказано на необхідність відповідності продукції потребам споживача.  Наголошено на важливості оцінки якості, контролю її рівня, а також на  необхідності підбору показників якості, що дозволяють провести таку оцінку. Визначено класифікацію показників в залежності від властивостей продукції, зокрема розглянуто одиничні, комплексні та узагальнюючі показники. Наголошено на поділі кожного з класів на підгрупи, що  підлягають вимірюванню або експертній оцінці. Названо основні методи, які відіграють ключову роль в оцінці якості продукції, зокрема диференційний, комплексний, змішаний, статистичний. Відзначено,  Відзначено важливість математико-статистичних методів  оцінки якісних характеристик продукції. Вказано, що в основу таких методів покладено розрахунок  функції корисності, розглядає відповідність властивостей продукції бажаним  споживачеві значенням. Наголошено, що функція корисності придбаного товару  дорівнює сумі цінових та якісних характеристик. Розглянуто приклад оцінки якісних показників інтегральним методом. Підібрано відповідні показники якості, які дозволили провести таку оцінку. Проведено розрахунок одиничних параметричних показників та порівняльний аналіз їх з нормативними та бажаними значеннями. Зроблено висновок на основі результатів оцінки якості. 

Наголошено, що одним з ключових засобів при проведенні оцінки якості продукції є інформаційні технології. Відзначено, що інформаційні технології  забезпечують реалізацію математико-статистичних моделей. Наголошено, що також одним з ключових засобів покращення якості є вкладання коштів у наукові дослідження та новітні розробки, тобто вдосконалення виробничих процесів.

Біографії авторів

Тетяна Пальонна, Черкаський державний технологічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Анжеліка Боковня, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Олександр Сергієнко, Черкаський державний технологічний університет

старший викладач кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Bezrodna S.M. (2017) Quality management: textbook. way. for students of economic specialties / Bezrodna CM - Chernivtsi: PVKF "Technodruk", 174 p.

Bondarenko S.M., Leus A.Yu. (2017) Estimation of the level of product quality at the enterprise Effective economy, № 4.

Burachek I.V., Bilenchuk O.O. (2016) Competitiveness of enterprise products: essence, evaluation methods and foreign management experience. Global and national economic problems, №14, P. 288-293.

Vershigora E.Yu. (2015) Marketing product policy: textbook. way. for university students. Khmelnytsky. econ. un-t. - Ternopil: Aston, 407 p.

Hetman O.O., Shapoval V.M. (2007) Economic diagnostics: A textbook for students of higher educational institutions. Kyiv, Center for Educational Literature, 307 p.

Zorina O.I., Sivolovskaya O.V. (2015) Marketing product policy: Textbook. manual. Kharkiv: UkrDAZT, 190 p.

Morokhova V.O. (2017) Commodity innovation policy [Text]: textbook. way. Lutsk: Vezha-Druk, 248 p.

Sumets O.M., Somova O.E., Pelikhov E.F. (2007) Assessment of the competitiveness of a modern industrial enterprise: teaching practice. Handbook for students of economics. Special. Kiev, Professional, 208 p.

Tsilyurik G.I. (2008) Product quality is a key lever to ensure its competitiveness. Finance and Accounting of Ukraine. № 3. P. 42—45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті