СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.250455

Ключові слова:

соціальна робота, соціальний захист, політика соціального захисту, внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Анотація

У статті досліджені категорії «соціальний захист» та «соціальна робота». Встановлено, що система соціальних послуг ґрунтується на законодавчій базі і з метою підвищення її якості у найближчі перспективі останню потрібно реформувати та удосконалювати. Визначено, що крім недосконалості правової бази щодо організації соціальної роботи її якість погіршується такими чинниками як: обмеженістю матеріальних та фінансових ресурсів соціальних організацій, служб, установ, у тому числі дефіцитом коштів в органах місцевого самоврядування; некоординованістю дій соціальних служб різного напрямку; нестачею висококваліфікованих фахівців з соціальної роботи; низькими соціальними статусами та заробітною платою соціальних працівників; слабким розвитком третього сектору соціальної роботи. Проаналізовано законодавчу базу про права ВПО та встановлено, що останні перебувають під законним захистом українського уряду за ними зберігаються усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини. Дослідження показали, що соціальна робота з ВПО містить природно- антропологічну, духовно – культурну та агентно-професійну складові з допомогою яких здійснюються адаптація та акультурація переселенців. Встановлено, що функції соціальної роботи з ВПО надають постійну підтримку, підвищують статус, поліпшують положення мігранта та впливають на середовище, в яке він вливається. Адаптація ВПО цілком залежить від їх зайнятості і низький її рівень має негативні соціально-економічні наслідки як в цілому для України, так і для суспільства зокрема. В статті розглянуті основні причинно-наслідкові взаємозв’язки зазначеної проблеми. Проаналізовано стан зайнятості ВПО в Україні та Кіровоградській області та запропоновані напрями щодо покращення якості соціальної роботи з ВПО регіону.

Біографії авторів

Інна Журба, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення

Олександр Якушев, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення

Олександра Губар, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення

Людмила Тернова, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри соціального забезпечення

Наталія Самара, Черкаський державний технологічний університет

викладач кафедри соціального забезпечення

Посилання

Баранник Л.Б. Соціальний захист громадян: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. 276 с

Соціальна робота у сфері зайнятості населення: [навч. посібн.] для студ. спец. “Соціальна робота” за ред. В.В. Харабет, A.I. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. - Маріуполь: Новий світ, 2012. - 568 с.

Walter J. Displaced People Judith A. Walter and Frederick L. Ahearn, Jr. The Encyclopedia of Social Work [Mizrahi T., Davis L.]. – Washington, DC : NASW Press ; Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. – Vol. 4. – P. 73–76.

Pedersen D. Political Violence, Ethnic Conflict and Contemporary Wars: Broad Implications for Health and Social Well-Being Duncan Pedersen Social Science and Medicine. — 2002. — Issue 55. — P. 175—190.

Kabachnik P. Where and When is Home? The Double Displacement of Georgian IDPs from Abkhazia Peter Kabachnik, Joanna Regulska, Beth Mitchneck Journal of Refugee Studies. – 2010. – Vol. 23. – №. 3. – P. 315–336.

Балакірєва О. Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб [Електронний ресурс] Ольга Балакірєва Матеріали круглого столу «Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування» (9 липня 2014 року). – Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html

Katchanovski I. The Separatist Conflict in Donbas: A Violent Break-Up of Ukraine? [Електронний ресурс] Ivan Katchanovski International conference «Negotiating Borders: Comparing the Experience of Canada, Europe, and Ukraine» (Edmonton, October 16–17, 2014). – Режим доступу: http://tiny.cc/ui5nqx

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр 96. (дата звернення: 25.09.2021).

Офіційний сайт Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. URL: https://ssw.ukma.edu.ua/node/6 (дата звернення: 25.09.2021).

Журба І.О. Підготовка фахівців з соціального забезпечення в Черкаському державному технологічному університеті [Електронний ресурс] Матеріали конференції збірник тез круглого столу: «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи». 2020 С.19-23.

Anatolii Muzychenko, Natalia Hlevatska, Oleksandr Yakushev Studying and borrowing of advanced foreign experience in professional traning of civil servants for Ukraine [Електронний ресурс] Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences. 2020. Вип. 3.

Закон України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text (дата звернення: 25.09.2021).

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-19#Text (дата звернення: 25.09.2021).

УВКБ ООН в Україні веб-сайт. URL: https://www.unhcr.org/ua/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D0%BE (дата звернення: 25.09.2021).

Сухина Євгенія Особливості роботи з внутрішньо переміщеними особами URL: http://iqholding.com.ua/articles/osoblivosti-roboti-z-vnutrishno-peremishchenimi-osobami (дата звернення: 25.09.2021).

Урядовий портал Мінсоцполітики веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-oblikovano-1-459-170-vnutrishno-peremishchenih-osib (дата звернення: 25.09.2021).

Звіт про проведення дослідження соціальної інтеграції у громадах-партнерах проекту. Робочі матеріали проекту «Інтеграція ВПО у громадах України». Міжнародна організація з міграції, 2016. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/ uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf. (дата звернення: 25.09.2021).

Балуєва О.В. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс]. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 16-23.

Зайнятість ВПО: Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. URL: http:// ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_13_ukrainian.pdf (дата звернення: 25.09.2021).

Романюк М.Д. Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання. [Електронний ресурс] Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 99-111. (дата звернення: 25.09.2021).

Лібанова Е. Вплив зовнішньої міграції на соціальноекономічний розвиток України. Економіка України. 1993. № 8. С. 76-80.

Офіційний сайт Державного центру зайнятості веб-сайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69 (дата звернення: 25.09.2021).

Офіційний сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості веб-сайт. URL: https://kid.dcz.gov.ua/analitics/65 (дата звернення: 25.09.2021).

Муромцева Ю.І. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка. 2015. Вип. 15. С. 124-131. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2015_15_14.

Філяк М.С. Тенденції соціально-економічної адаптації ВПО у приймаючих громадах Сходу та Півдня України у 2015- 468 16 рр. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13(2). С. 166-170. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/bses_2017_13%282%29__34.

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

Статті