ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.64.2022.255971

Ключові слова:

поведінка споживача, споживча цінність, ланцюг споживчої цінності, стимули поведінки споживачів, моделі споживчої поведінки

Анотація

В статті досліджено еволюцію наукових поглядів щодо формування споживчої цінності товару, доведено, що в умовах нової економічної парадигми, яка характеризується появою сучасних підходів до вдосконалення бізнес-процесів, споживач бажає брати безпосередню участь у створенні цінності, визначати її властивості і структуру. Визначено елементи маркетингового комплексу, які впливають на формування споживчої цінності продукту: корпоративні цінності компанії, ціна і цінове стимулювання, продукт та його якість і корисність, привабливість упаковки, широта асортименту, довіра і впізнаваність бренду, місце розташування компанії, внутрішній дизайн приміщень, сприйняття, позиціонування, мотивація, правила, узгодженість інтересів, якість обслуговування, надання інформації про продукт компанії, компетентність персоналу, досвід споживання продукту компанії.

 Систематизовано наукові підходи до дослідження поведінки споживачів та їх моделей: соціальний, синергетичний, інституційний, економічний, мотиваційний. Окреслено ринкові тренди, що формують тип купівельної поведінки споживача,  до яких віднесено: персоналізацію технологічної поведінки, зростання можливостей споживача, «трансформацію свідомості», бажання споживача мати товар «поза часом», «зелене мислення споживачів», прагнення до самообслуговування. Визначено найважливіші тренди сучасного ринку, на які слід зважати компаніям і які кардинально впливають на їх рішення щодо способів та інструментів взаємодії зі своїми споживачами. Виокремлено типи поведінки споживачів, які найбільше відповідають сучасним реаліям та є найбільш використовуваними маркетологами на підприємствах у процесі визначення цільових сегментів споживачів.  

Зважаючи на моделі прийняття споживачами рішення щодо придбання продукту та можливість і необхідність впливу підприємства на ці рішення за допомогою маркетингу, визначено важливість персоналізованого звернення до споживача на основі інформації, якою підприємство про нього володіє, побудувавши своє інформаційне поле за допомогою запам’ятовування відповідних дій споживача і збереження цієї інформації в одній зі своїх підсистем.

Біографії авторів

Олена Коломицева, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, професор

Лідія Васильченко, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, доцент

Посилання

Bolton R. N., Lemon K. N., Verhoef P. C. (2008) Expanding business-to-business customer relationships: Modeling the customer’s upgrade decision. Journal of Marketing. No 72 (1). Р. 46–64.

Thaler R. (1985) Mental accounting and consumer choices. Marketing Science. No. 4. Р. 199–214.

Oklander M. A. (2013) Vplyv sotsialnykh chynnykiv na povedinku spozhyvacha. Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: economic. No. 4 (46). С. 248–255.

Petrunia Yu.Ie., Petrunia V.Iu., Huba O.I. (2021) Povedinka indyvidualnykh spozhyvachiv yak obiekt indyvidualnykh interesiv. European Vector of Economic Development. No. 2 (31). P. 62-72.

Shcherba O. I. (2020) Povedinka spozhyvacha: vplyv pisliakupivelnoho zadovolennia ta pisliakupivelnoho dysonansu Habitus. Vol.20. P.20-25.

Kolomytseva O. V., Vasylchenko L.S., Pepchuk S.M. (2022) Marketynhovi komunikatsii pidpryiemstva: stratehichni vektory rozvytku v epokhu tsyfrovoi ekonomiky : monohrafiia. Cherkasy : vydavets Hordiienko Ye. I. 455 p.

Shulhina L.M., Melnychuk V.M. (2011) Evoliutsiia naukovykh pohliadiv shchodo poniattia «spozhyvcha tsinnist tovaru». Marketing and innovation management. No.2. p. 74 – 80.

Shulhina, L.M., Huliaiko, V.M. (2015) Mekhanizm formuvannia spozhyvchoi tsinnosti produktsii polihrafichnykh pidpryiemstv: monohrafiia. К.: Univest PrePress, 223 p.

Monroe K. B., Krishman R. (1985) The effects of price on subjective product evaluations. Perceived Quality / ed. by J. Jacoby, J. Olson. Р. 209–232.

Porter M. E. (1985) Competitive advantage. New York. 557 p.

Koval L. A., Romanchuk S. A. (2010) Osnovni aspekty povedinky spozhyvachiv i chynnykiv, shcho zumovliuiut vybir pevnoho typu spozhyvatskoi povedinky. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. 2010. No.18. С. 117–122

Baker M. J., Balmer J. M. T. (1997) Visual identity: trappings or substance? European Journal of Marketing (special edition on corporate identity). 1997. No 31. P. 366–382.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

Статті