УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262869

Ключові слова:

персонал, кадровий потенціал, кадрова безпека, підприємство, соціальний ризик, соціальний захист, соціальна сфера

Анотація

Планування, підбір, відбір, розстановка та адаптація персоналу є найважливішими у діях керівництва організації при виробленні та реалізації в життя кадрової політики як складової соціального захисту, що відповідає вимогам дня та викликам часу з урахуванням прогнозів соціально-економічного розвитку країни, що є головною та необхідною умовою для ефективної та сталої роботи підприємства, регіону та країни в цілому та соціальної стабільності в суспільстві.

Для роботи в нових економічних, соціальних та політичних умовах із змінною зовнішньою та внутрішньою ситуацією на ринку товарів, послуг, на фондовому ринку тощо, потрібні працівники, здатні забезпечити розвиток економіки та соціальної сфери регіонів країни.

Досліджуючи форми та методи управління персоналом в організації в статті проведено аналіз та зіставлення змісту, форм, методів управління персоналом як складової соціального захисту, оцінки ефективності його праці та ін. на відповідність новій парадигмі чи зразку соціального та економічного середовища, в якому функціонує бізнес-спільнота, з урахуванням викликів часу та забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.

Проведено аналіз існуючих наукових поглядів та положень авторів, що досліджують проблеми управління персоналом як складової соціального захисту, викладено свої оцінки основних концепцій управління та сформулювало особливості управління персоналом у соціальній державі.

Такий підхід до проблеми може мати право на своє існування, а отримані результати можуть бути використані у практиці роботи підприємств України, а також у навчальному процесі під час підготовки фахівців у ЗВО.

Біографії авторів

О.В. Якушев, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення

Н.В. Зачосова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

І.О. Журба, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення

Г.О. Свіщенко, Покровська районна рада Донецької області

головний спеціаліст організаційного відділу Покровської районної ради Донецької області, Покровськ

Посилання

Prodanova L., Zakharova O., Yakushev O., Yakusheva O. Threats to the agricultural and forestry sector of the world economy through the prism of war in Ukraine. Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment. 15th International Scientific Conferenc WoodEMA 2022. Conference paper collection. Trnava 2022. P.379-387.

Yepifanova I., Dzhedzhula V., Pankova V. Hierarchical classification of factors influencing the personnel management system of an industrial enterprise. Economics and management organization. 2021. № 3. Р. 82-89.

Velichko Y.I. Assessment of personnel risks in the personnel management system. Economics of the transport complex. 2018. № 32. P. 123-136.

Kyrychenko O.A., Denysenko M.P., Sidak V.S., Laptev S.M. and others. Problems of economic security management of economic entities: monograph. Kyiv, 2010. 412 p.

Krushelnytska O.V. Personnel management study guide. Kyiv: Condor, 2003. 296 p.

Lyashenko O.M., Pogorelov Yu.S. and others. System of economic security: state, region, enterprise: monograph: in 3 volumes, Volume 1. Luhansk, 2010. 282 p.

Mann R.V., Gulak D.V., Yakusheva O.V., Yakushev O.V. Business economics: disadvantages of state influence on personnel motivation. Coll. of science Proceedings of the Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. Vol. 62. Cherkasy: ChDTU, 2021. P.64-69.

Migus I.P. System of economic security of emission activity of joint stock companies. Economic magazine – XXI: journal. 2010. № 11-12. P. 64-68.

Mizik Yu.I., Pisarevska G.I. Peculiarities of anti-crisis personnel management in the process of ensuring personnel security at the enterprise. Actual problems of the economy. 2014. № 7. P. 365-372.

Polonskaya L. A. Personnel management lecture notes. Donetsk: DYTB, 2001. 173 p.

Rishchuk L.I. A methodical approach to the assessment of internal risks of the enterprise. Global and national economic problems. 2017. № 16. P. 442-446.

Sidaka V.S., Migus I.P. Personnel security of business entities: management by insiders: monograph. Cherkasy, 2012. 258 p.

Solomina G.V., Makhnytskyi O.V., Havrysh O.S. Formalization of the mechanism for improving personnel risk management in the enterprise’s economic security system. A young scientist. 2019.№ 1(65). WITH. Р.511-515.

Tomanevich L. M. Personnel security of the enterprise as an object of theoretical research. Collection of scientific works of the Lviv State University of Internal Affairs. Series: Economic sciences: collection of science works Lviv, 2009.№ 1. P.1-8.

Shapoval I.A., Kholod K.Yu. Practical aspects of personnel risk management. Collection of scientific works of the SE «UkrNDIV». Rail rolling stock. 2017. № 3. P. 4-10.

Shvets N. Methods of identifying and preserving personnel security, or how to defeat personnel abuse. Staff: magazine. 2006. № 5

Yakushev O.V., Artyomov D.Yu. Analysis of the educational system of the regions of Ukraine as a factor in the creation of clusters of enterprises in the service sector. Modern theory and practice of management and business administration: Collection of theses of reports of the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Cherkasy, April 30, 2020) Cherkasy State Technological University, 2020. P.43-46.

Yakushev O.V., Podolyan Ya.V. Assessment of financial and economic security of hotel and restaurant enterprises. The current state and prospects for the development of the services market of Ukraine: a collection of theses of reports of the participants of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference, Cherkasy, April 22, 2021. Cherkasy: East European University named after Rauf Ablyazov, 2021. P.278-280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Номер

Розділ

Статті